Nieuwe samenstellingsverklaring gepubliceerd

19 mei 2016 | Door redactie

Onlangs heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) een voorbeeld van de nieuwe samenstellingsverklaring voor micro-ondernemingen gepubliceerd. Deze verklaring lijkt op de gebruikelijke samenstellingsverklaring bij de jaarrekeningen die volgens het Nederlandse recht zijn opgesteld.

Als uw organisatie de accountant opdracht geeft om het management te ondersteunen bij het samenstellen van een jaarrekening of een ander financieel overzicht, komt standaard 4410 in beeld. Hier staan regels in die de accountant tijdens deze werkzaamheden moet hanteren. Dit leidt tot een samenstellingsverklaring. De NBA was van plan om deze standaard ook van toepassing te verklaren op micro-ondernemingen, maar enkele leden van de NBA vreesden dat dit zou leiden tot extra administratieve documentatieverplichtingen. Om erachter te komen of deze argumenten hout sneden, is de tijdelijke commissie standaard 4410 aangesteld.

Uiterlijk eind juni 2016 is er een handreiking 

Uit het rapport van de tijdelijke commissie blijkt dat de nieuwe standaard niet leidt tot extra administratieve verplichtingen. Standaard 4410 wordt daarom ook van toepassing verklaard op de jaarrekening en de andere financiële overzichten van micro-ondernemingen. Deze beslissing van de NBA wordt binnenkort in de Staatscourant gepubliceerd. Uiterlijk eind juni 2016 publiceert de NBA een bijpassende handreiking. Onlangs heeft de NBA een voorbeeld samenstellingsverklaring (pdf) voor micro-ondernemingen gepubliceerd. Mochten er eventueel aanpassingen nodig zijn in standaard 4410, dan worden deze eind 2016 aangebracht.