Notaris heeft meer financiële kennis nodig

Versterk het bedrijfseconomisch inzicht van de notaris is de belangrijkste aanbeveling van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in de nieuwste publieke management letter 'Waarvan akte'. Deze publicatie verscheen eind 2019.

7 januari 2020 | Door redactie

Volgens de NBA moet de notaris over de nodige financiële kennis beschikken om enerzijds als ondernemer te kunnen functioneren en anderzijds zijn rol als poortwachter te kunnen vervullen vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme‎ (Wwft). De NBA pleit voor samenwerking op kantoorniveau tussen accountants en notarissen. Een dergelijke samenwerking is op dit moment nog niet toegestaan. Notarissen en accountants hebben allebei een poortwachtersrol binnen de Wwft.

Structureel overleg met accountants 

In de publieke managementletter meldt de NBA ook dat vooral de kleinere kantoren tijdig moeten nadenken over bedrijfsopvolging. Ook is de beroepsorganisatie van mening dat het toezicht in de sector kan worden gemoderniseerd door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in samenspraak met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De NBA ziet goede mogelijkheden om hieraan bij te dragen via de specifieke kennis van accountants werkzaam in de sector. De NBA nodigt het BFT en de KNB daarom uit om een structureel overleg met  accountants in te stellen.

Controle- en beoordelingsverklaring 

De accountant speelt een rol in het financiële toezicht en het kwaliteitstoezicht van het BFT. Volgens de Regeling op het notarisambt (Rna) is een notaris verplicht om de jaarrekening van zijn kantoor te voorzien van een controleverklaring (tool) van een accountant. Alleen bij een klein kantoor is een beoordelingsverklaring toegestaan. De opstelling van het privévermogen, het inkomen en de persoonlijke vennootschappen van de notaris moeten zijn voorzien van een samenstellingsverklaring van een accountant of fiscalist. Daarnaast is de notaris verplicht om elk jaar een vragenlijst aan te leveren en moet de accountant een rapport van feitelijke bevindingen afgeven over verschillende administratieve eisen uit de Rna. Ten slotte is de notaris verplicht om elk kwartaal tussentijdse informatie aan te leveren.
De publieke management letter 'Waarvan akte' (pdf) verscheen in het kader van het beleidsprogramma Kennis Delen. 

Bijlagen bij dit bericht

Voorkom acquisitiefraude
E-learning | VideoCollege 19 minuten