Ook het halfjaarverslag is aan regels gebonden

14 juni 2012 | Door redactie

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) meldt dat Nederlandse ondernemingen te weinig aandacht besteden aan actuele risico's in het halfjaarverslag, zoals pensioenrisico's. Dit soort informatie is wel van belang, dus spoort AFM ondernemingen aan meer aandacht te besteden aan actuele risico's. Hoewel het onderzoek onder beursgenoteerde ondernemingen is gedaan, betekent dit niet dat u hier geen rekening mee moet houden.

Het opstellen van het jaarverslag moet u zeer zorgvuldig doen, maar dit geldt ook voor het halfjaarverslag. Zeker in deze tijd van onzekerheid is het belangrijk om inzicht te verkrijgen in risico's en onzekerheden. De AFM heeft geconstateerd dat slechts een klein deel van de ondernemingen een beschrijving van de risico’s en onzekerheden in de halfjaarlijkse verslaggeving opneemt. Een groot deel van de ondernemingen verwijst slechts naar de risicoparagraaf in het meest recent gepubliceerde jaarverslag of neemt helemaal niets op. Gezien de pensioentegenvallers is het ook zeer belangrijk dat u ook pensioenrisico's opneemt in het halfjaarverslag. Pensioentegenvallers worden veelal veroorzaakt door een hogere levensverwachting, een lage lange rente en veranderingen in het werknemersbestand.

Naar de toekomst kijken

Belangrijk is om tijdens de halfjaarlijkse financiële verslaggeving naar de toekomst te kijken in plaats van risico's te vermelden die voorheen al geconstateerd zijn. Besteed dus juist aandacht aan nieuw geconstateerde risico's die nog niet vermeld zijn in het jaarverslag. Wat zou de impact kunnen zijn van deze risico's en hoe voorkomt u dat het bergafwaarts gaat? In dit verband zou u bijvoorbeeld ook kunnen denken aan de impact op de onderneming van ontwikkelingen in de schulden- en eurocrisis, de economische situatie, de beschikbaarheid van grondstoffen en relevante politieke ontwikkelingen.