Pensioenvoorziening in jaarverslaggeving 2016

7 december 2016 | Door redactie

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft onlangs in een conceptuiting aangegeven hoe uw organisatie in de jaarverslaggeving om moet gaan met de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer. Organisaties kunnen tot en met 13 januari 2017 reageren op deze nieuwe regels voor de jaarverslaggeving.

In de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (tool) is bepaald dat het voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) niet meer mogelijk is om per 2017 een pensioen in eigen beheer (tool) op te bouwen. Het inmiddels opgebouwde pensioen moet voor 1 januari 2017 premievrij zijn gemaakt. Hoe moet dit in de jaarverslaggeving worden verwerkt? De eerste mogelijkheid houdt in dat het opgebouwde pensioen in eigen beheer blijft en jaarlijks wordt geïndexeerd. In de balans (tool) die uw organisatie op 31 december 2016 opmaakt, waardeert uw organisatie deze bestaande voorziening volgens een actuariële waarderingsmethode (tool). Dit geldt ook voor toekomstige boekjaren.

Fiscaal geruisloos afstempelen

De tweede mogelijkheid om het opgebouwde pensioen premievrij te maken is om dit fiscaal geruisloos af te stempelen. De bestaande pensioenaanspraken vallen dan vrij tot het bedrag van de fiscale boekwaarde. Deze afstempeling moet in dit geval in de jaarverslaggeving rechtstreeks in het eigen vermogen worden verwerkt, inclusief eventuele belastinglatenties. De RJ stelt de hiervoor genoemde regels over het verwerken van de pensioenvoorziening van de dga in de jaarverslaggeving (tools) vast nadat de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer door de Eerste Kamer is aangenomen. Organisaties kunnen tot en met 13 januari 2017 via rj@rjnet.nl reageren op de conceptuiting van de RJ.

Stel uw vraag over de pensioenvoorziening

In april 2014 heeft de RJ ook aandacht besteed aan de waardering van het dga-pensioen. Heeft u vragen over de pensioenvoorziening in de jaarverslaggeving, dan kunt u deze gratis stellen aan de adviseurs van de adviesdesk. U ontvangt binnen één werkdag reactie en binnen vijf werkdagen een antwoord op maat. Stel direct uw vraag

De bovenstaande regels zijn in januari 2017 ingetrokken door de RJ. In het nieuwsartikel Pensioenregels jaarrekening 2016 ingetrokken leest u meer hierover.