Per 1 januari 2019 treedt IFRS 16 in werking

Organisaties die rapporteren volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS), moeten leasecontracten per 1 januari 2019 in de balans verwerken. Bereid u voor op de veranderingen en check uw financiële rapportagesystemen op tijd. Voor u het weet is het 1 januari!

26 september 2018 | Door redactie

IFRS 16 is een set boekhoudregels. Die moeten er voor zorgen dat jaarrekeningen die volgens de IFRS-standaarden zijn opgesteld onderling beter te vergelijken zijn. IFRS 16 is nieuw en is op sommige punten anders dan de huidige regels. Om u goed voor te bereiden op IFRS 16 moeten organisaties een overzicht hebben van alle lopende leasecontracten. Bij elk contract moet duidelijk zijn wat de onderliggende rente is en hoe de financiële en serviceleasetermijnen zijn gesplitst. De nieuwe standaard maakt namelijk onderscheid tussen een leasecontract en een servicecontract. In een leasecontract staat het gebruikersrecht van een voertuig (met kenteken) vermeld. Tijdens het contract bepaalt de klant hoe en wanneer hij het voertuig gebruikt. Servicecontracten geven de leverancier het recht om het voertuig te vervangen, die dat ook regelmatig doet en daar voordeel van ondervindt. 

Uitzonderingen op de regels van IFRS 16

Met de invoering van IFRS 16 moeten de leaseverplichtingen en het gebruiksrecht van de auto op de balans (tool) worden gepresenteerd. Dit hoefde vroeger voor operational lease niet. IFRS 16 maakt echter geen gebruik van het onderscheid tussen financial lease en operational lease.Op de nieuwe verplichting zijn twee uitzonderingen geformuleerd:

  • leasecontracten (tool) met een looptijd van minder dan twaalf maanden komen niet op de balans te staan;
  • leasecontracten die zijn verbonden aan activa met een geringe waarde komen ook niet in de balans te staan.

Het is toegestaan om IFRS 16 al eerder dan per 1 januari 2019 in de boekhouding te verwerken. In dit geval moet een financial er echter ook voor kiezen om de omzet te verantwoorden volgens IFRS 15.

Bijlagen bij dit bericht

Werken met financiële feiten
E-learning | VideoCollege 16 minuten