Per 2016 is er de micro-onderneming

22 juni 2015 | Door redactie

Volgend jaar komt er een nieuw jaarrekeningregime voor ondernemingen die kwalificeren als micro-onderneming. Daarnaast veranderen de grenzen van de huidige regimes uit titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze verandering draagt bij aan de vermindering van uw administratieve lasten. Dit komt doordat u in de nieuwe regelgeving eerder in aanmerking komt voor vrijstellingen.

In het nieuwsartikel ‘Wijziging jaarrekeningenrecht gepubliceerd’ kon u lezen dat de voorwaarden voor het zijn van een kleine onderneming per 2016 veranderen, als gevolg van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening. Dit heeft onder andere tot gevolg dat meer ondernemingen gebruik kunnen maken van de vrijstelling van de verplichte accountantscontrole. In de Uitvoeringswet is ook opgenomen dat er een nieuw jaarrekeningregime komt voor ondernemingen die kwalificeren als micro-onderneming.

Niet op basis van fair value waarderen

Er is sprake van een micro-onderneming als u een balanstotaal van maximaal € 350.000 heeft en een netto-omzet van maximaal € 700.000. Daarnaast moeten er gedurende het boekjaar gemiddeld tien werknemers werkzaam zijn. Het type regime dat op u van toepassing is, heeft gevolgen voor de inrichting van de jaarrekening. Als u aan de voorwaarden voor het zijn van een micro-onderneming voldoet, krijgt u onder meer de mogelijkheid om een verkorte balans en winst-en-verliesrekening op te stellen. Daarnaast mag u ook gebruikmaken van de vrijstelling van de verplichte accountantscontrole. Als u voldoet aan de voorwaarden voor het zijn van een micro-onderneming, mag u geen gebruik maken van de waardering op grond van fair value. In het julinummer van FA Rendement kunt u nog meer vrijstellingen vinden waar micro-ondernemingen gebruik van mogen maken.