Samenstellingsverklaring nu ook via SBR

17 juni 2016 | Door redactie

Per 2017 is uw organisatie verplicht om de bancaire kredietrapportage per 2017 via Standard Business Reporting (SBR) indienen. Accountants kunnen nu al een samenstellingsverklaring toevoegen aan deze SBR-kredietrapportages.

Banken vragen accountants in bepaalde gevallen om samenstellingsverklaringen. Een samenstellingsverklaring is een accountantsverklaring (tool) die kan worden afgegeven door een accountant. Deze stelt een overzicht samen met historische financiële informatie van uw organisatie.  Het gaat dan om informatie uit de jaarrekening (tool), de belastingaangifte (tools) en de administratie (tools). De samenstellingsverklaring van accountants moet de kwaliteit van bancaire  kredietrapportages garanderen. Met zo’n rapportage, beoordeelt de bank of uw kredietaanvraag gehonoreerd kan worden.  

Per 1 januari 2017 kredietrapportages verplicht via SBR

Per 1 januari 2017 stellen de drie grote banken (ABN AMRO, ING en Rabobank), die zijn aangesloten bij het Financiële Rapportages Coöperatief (FRC), het voor micro-organisaties en kleine rechtspersonen verplicht om kredietrapportages via SBR in te dienen. Om deze norm te kunnen stellen, moet het natuurlijk wel mogelijk zijn om ook de samenstellingsverklaring via SBR (tool) in te dienen. Dat kan vanaf nu. Voor al deze rapportages wordt gebruik gemaakt van taxonomie, een soort woordenboek met daarin de terminologie die de banken en accountantsorganisaties met elkaar hebben afgesproken. De gegevens die specifiek nodig zijn voor kredietrapportages, zijn in deze bankentaxonomie (BT2016.1) opgenomen. Zodra er nieuwe releases zijn van de Nederlandse taxonomie, zorgt de FRC voor de aanpassing van de bankentaxonomie.