Selectietool helpt bij keuze rapportage

16 maart 2011 | Door redactie

Met de toepassing van Standard Business Reporting (SBR) is het mogelijk om rapportages zoals jaarrekeningen en kredietrapportages digitaal aan te leveren. U kunt nu met behulp van een selectietool bepalen welke rapportage u voor de Kamer van Koophandel het beste kunt gebruiken.

In het bericht ‘Bankentaxonomie uitgebreid' kon u meer lezen over SBR en het gebruik van de bankentaxonomie. Deze bankentaxonomie is ontwikkeld voor de uitwisseling van uw kredietrapportages met de bank. SBR is ook te gebruiken om de jaarrekeningen naar de Kamer van Koophandel (KvK) toe te sturen. Bent u namelijk publicatieplichtig, dan moet u jaarlijks de jaarrekening van de onderneming bij de KvK deponeren.

Jaarrekening publiceren

Niet elke onderneming moet evenveel informatie uit de jaarrekening publiceren. Om al deze gegevens te kunnen publiceren moet u wel de juiste rapportage selecteren om alle elementen in de publicatie te kunnen verwerken. De selectietool kunt u gebruiken om te bepalen aan welke boekhoudregels u moet voldoen en welke rapportages in de Nederlandse Taxonomie u daarvoor moet gebruiken. Zo voorkomt u dat u te weinig informatie naar de KvK stuurt.