Standaard mkb-kredietinformatie in de maak

25 september 2015 | Door redactie

Onlangs is het project Financieringslink (FINK) gestart. Het doel van dit project is het wegnemen van de drempels die mkb-ondernemingen ervaren als zij een financieringsaanvraag indienen. Het is de bedoeling dat het project leidt tot een verbetering van Standard Business Reporting (SBR). Mkb-ondernemingen zullen de benodigde kredietinformatie straks op een gestandaardiseerde manier uit de financiële administratie kunnen afleiden en uitwisselen bij het indienen van een kredietaanvraag.

In het ‘Aanvullend actieplan mkb-financiering’ is het voornemen opgenomen om kredietinformatie voor mkb-ondernemingen te standaardiseren. Dit is met name voor kleine ondernemingen voordelig. In de praktijk is gebleken dat het met name voor deze groep ondernemingen lastig is om snel financiering te verkrijgen. Bij de beantwoording van Kamervragen (pdf) over de prospectusregelgeving heeft minister Dijsselbloem van Financiën aangegeven dat zal worden onderzocht hoe Standard Business Reporting (SBR) kan worden ingezet bij het indienen van een kredietaanvraag.

Het is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken

Het project dat is gericht op het realiseren van betere kredietinformatie is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken. In eerste instantie is het project gestart onder de naam SBR+. Tegenwoordig wordt het project aangeduid met FINK. Het eindproduct van de projectgroep – die bestaat uit vertegenwoordigers van intermediairs, softwareleveranciers, financierders en de overheid – is een gestandaardiseerde set gegevens die mkb-ondernemingen moeten aanleveren bij het indienen van een kredietaanvraag. Uit de Miljoenennota 2016 blijkt dat mkb-ondernemingen die deelnemen aan de pilot via een website hun kredietaanvraag kunnen indienen. Hierdoor komen zij direct in contact met financiers. Voor de uitwerking is € 5 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het Actieplan. Het streven is om binnen een half jaar een concreet plan uit te werken.