Tekort aan accountants leidt tot hogere tarieven

9 januari 2023 | Door redactie

De tarieven van menig accountantskantoor stijgen dit jaar. Dit is onder meer het gevolg van een tekort aan accountants en strengere regelgeving. In een recent onderzoek over de accountancybranche is ook te lezen dat het verwachte volumegroei van afgelopen jaar 3,5% is. Voor 2023 wordt een iets lager groeitempo verwacht met 2,5% volumegroei.

De drukte voor veel accountants zal in 2023 toenemen, zo is te lezen in een recent onderzoek van ING Research over de accountancybranche. Dat komt niet alleen door de extra werkzaamheden die het gevolg zijn van de coronapandemie, zoals de controle van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), maar ook doordat meer organisaties verplicht zijn om hun jaarrekening wettelijk te laten controleren. Daarnaast leidt nieuwe regelgeving tot extra opdrachten. Zo wordt per 1 januari 2024 de EU-richtlijn de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) (infographic) van kracht.

Rem op de groei

Zowel grote als kleine kantoren hebben te maken met personeelstekorten. Er is op dit moment behoefte aan ongeveer 10% meer accountants. Hierdoor zullen veel kantoren selectiever worden in het aannemen van nieuwe klanten. Ook zullen zij nog eens goed naar het eigen klantenbestand kijken en waar mogelijk afscheid nemen van relaties die weinig opleveren. De verwachting is dat de vraag naar adviesdiensten in 2023 afneemt, omdat minder ondernemingen investeringsplannen hebben als gevolg van de huidige economische situatie.

Investeren in digitalisering en data-analyse

Om te zorgen voor voldoende instroom van nieuw personeel moet de accountancybranche ervoor zorgen dat het werk en de opleiding aantrekkelijker wordt. Dit kan onder andere door te investeren in digitalisering en data-analyse. Hierdoor zullen de werkzaamheden van accountants veranderen. Er zal in de toekomst ook vaker in multidisciplinaire teams worden gewerkt vanwege de behoefte aan experts op het gebied van data-analyse en ICT en dat zal het werk van accountants gevarieerder maken.