Tweede Kamer akkoord met digitaal deponeren

3 december 2015 | Door redactie

Onlangs is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat regelt dat uw organisatie de jaarrekening moet deponeren met behulp van Standard Business Reporting (SBR). Het voorstel is als hamerstuk afgedaan. Het moment waarop de nieuwe verplichting van toepassing is, hangt af van de omvang van uw organisatie.

In het wetsvoorstel ‘elektronisch deponeren jaarrekening’ is de verplichting opgenomen om de jaarrekening (tool) met SBR te deponeren. In het wetsvoorstel is bepaald dat de verplichting gefaseerd wordt ingevoerd. Kleine organisaties krijgen vanaf het boekjaar 2016 te maken met de verplichting om de jaarstukken via SBR te deponeren. Middelgrote organisaties krijgen pas vanaf het boekjaar 2017 te maken met deze werkwijze, omdat de rapportage van deze groep organisaties aan meer voorschriften moet voldoen.

Grote organisaties hoeven pas vanaf 2019 via SBR te deponeren

De meest uitgebreide rapportages worden opgesteld door grote organisaties. Zij hoeven de jaarrekening daarom pas vanaf het boekjaar 2019 via SBR te deponeren. Sinds dit jaar is de SBR software ook beschikbaar voor middelgrote organisaties. Kleine organisaties kunnen sinds 2007 (vrijwillig) de jaarrekening digitaal deponeren via SBR. De Eerste Kamer stemt op 8 december 2015 over de voorstellen.

In het nieuwsartikel Laatste tips voor e-deponeren van jaarstukken vindt u aanwijzingen voor het e-deponeren van de jaarrekening.