U kunt uw jaarrekening tot 31 juli deponeren!

19 juli 2012 | Door redactie

Jaarlijks moeten ondernemingen hun (vastgestelde) jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). U moet de jaarrekening binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar opmaken en voorleggen aan uw aandeelhouders. De opgemaakte jaarrekening moeten de aandeelhouders binnen twee maanden vaststellen. Daarna moet u de jaarrekening deponeren bij de KvK.

Is uw boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan moet u uiterlijk op 31 juli uw jaarrekening deponeren. De aandeelhouders kunnen – onder bepaalde omstandigheden – het bestuur uitstel verlenen voor het opmaken van de jaarrekening. U kunt dan maximaal 13 maanden uitstel krijgen, uiterlijk tot 31 januari van het volgende jaar. Hebben de aandeelhouders uw jaarrekening vastgesteld, dan moet u deze binnen acht dagen deponeren bij de Kamer van Koophandel. Is de jaarrekening niet (op tijd) vastgesteld door de aandeelhouders, dan moet u de voorlopige jaarrekening deponeren.

Welk kantoor?

Om uw jaarrekening te deponeren moet u eerst nagaan op welk kantoor uw onderneming ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekening kunt u per post, fax of e-mail aanleveren bij de KvK. Valt uw onderneming in bedrijfsklasse 'klein', dan kunt u uw jaarstukken online deponeren via SBR.

Afhankelijk van de grootte

Welke gegevens in uw jaarrekening moeten kunt u in de tabel hieronder lezen. Afhankelijk van de grootte van uw onderneming zijn er verschillende gegevens die u moet aanleveren.

2012-07-19 - FA - Gegevens jaarrekening