Uw jaarverslag als visitekaartje

29 september 2015 | Door redactie

Het einde van het jaar komt steeds dichterbij en dit betekent dat het tijd wordt om uw jaarverslag op te stellen. Hierin staan niet alleen uw cijfers, maar ook de doelen die uw organisatie heeft behaald en de plannen voor de komende tijd. Met zo’n verslag kunt u bovendien de band met uw achterban versterken.

In het jaarverslag zet u op een rij wat uw organisatie het afgelopen jaar heeft bereikt, al dan niet onderbouwd met cijfers. Voor stichtingen en verenigingen geldt het jaarverslag ook als een verantwoording naar de achterban over de manier waarop bepaalde middelen zijn gebruikt voor het behalen van de doelen en uitvoeren van uw maatschappelijke of publieke taak. Transparantie over de gang van zaken binnen uw organisatie draagt bovendien bij aan een sterk imago. 

Betrek anderen bij uw organisatie

Jaarverslagen zijn soms taaie materie, zeker voor iemand die niet al aan uw organisatie is gebonden. U kunt hier verandering in brengen en mensen betrekken bij uw organisatie door uw jaarverslag zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren. Hoe u dit precies doet, leest u in de Marktanalyse jaarverslag opmaken in het septembernummer van Bestuur Rendement dat bij abonnees vandaag op de mat valt. Bent u nog geen abonnee, maak dan gebruik van onze aanbieding