Vanaf 2016 geen papieren jaarstukken meer

22 januari 2015 | Door redactie

De jaarrekening moet u binnen acht dagen na vaststelling openbaar maken. Bij maximaal uitstel betekent dit dat de uiterste datum voor het deponeren van de jaarrekening 2013 31 januari 2015 is. Voor het boekjaar 2013 mag dit nog op papier. Vanaf het boekjaar 2016 mag u de jaarrekening naar verwachting niet meer op papier inleveren bij de Kamer van Koophandel (KvK).

De jaarrekening die u moet opstellen moet voldoen aan de wettelijke eisen en regels. De voorwaarden voor het opstellen van financiële rapportages is afhankelijk van de grootte van uw onderneming. Ondernemingen zijn ingedeeld in drie bedrijfsklassen. Tot welke klasse uw onderneming behoort, kunt u vinden op de website van de KvK. Grote ondernemingen zijn verplicht een volledige jaarrekening (balans, verlies-en-winstrekening en een uitgebreide toelichting) te publiceren. Kleinere ondernemingen hoeven minder elementen in hun rapportage te verwerken: een verkorte balans en een beperkte toelichting daar bij zijn voldoende.

De selectietool biedt ondersteuning

Tot en met het boekjaar 2015 mag u de jaarrekening per post inleveren. Vanaf het boekjaar 2016 moet u de jaarrekening naar verwachting digitaal deponeren. U kunt hierbij gebruikmaken van de selectietool van de KvK. Dit kon u lezen in het bericht KvK-rapportage maken met SBR selectietool. Houd er rekening mee dat u hiervoor een PKIoverheid certificaat nodig heeft. Op de website van het PKIoverheid certificaat vindt u meer informatie over de kosten en de aanvraagprocedure.