Vijf tips voor het deponeren van jaarstukken

28 juli 2016 | Door redactie

Het ministerie van Economische Zaken heeft onlangs een document gepubliceerd waarin tips staan die organisaties kunnen gebruiken als zij de jaarstukken elektronisch deponeren. Deze adviezen geven echter geen officieel overheidsstandpunt weer. Dit betekent dat het aan de rechter is om de wet uit te leggen.

Kleine organisaties moeten de jaarrekening vanaf het boekjaar 2016 verplicht deponeren met Standard Business Reporting (SBR). Middelgrote organisaties volgen vanaf het boekjaar 2017. Uw organisatie mag er echter ook voor kiezen om de jaarstukken over het boekjaar 2015 al elektronisch te deponeren. Als er geen uitstel is verleend, moeten uw jaarstukken over 2015 uiterlijk 31 juli 2016 gedeponeerd zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Toepassing van IFRS laat vrijstellingen vervallen

Uit het document van het ministerie van Economische Zaken zijn vijf tips af te leiden:

  1. Kleine organisaties die een jaarrekening opstellen volgens het jaarrekeningregime (tool) van middelgrote organisaties, zijn pas vanaf het boekjaar 2017 verplicht om de jaarstukken elektronisch te deponeren.
  2. Kleine en middelgrote organisaties mogen International Financial Reporting Standards (IFRS) toepassen, maar zij vallen hierdoor onder de regels voor grote organisaties en zijn waarschijnlijk tot 2019 vrijgesteld van elektronisch deponeren.
  3. Organisaties van openbaar belang moeten de regels van grote organisaties toepassen, waardoor zij waarschijnlijk tot 2019 vrijgesteld zijn van elektronisch deponeren.
  4. Kleine organisaties die overige gegevens zoals de accountantsverklaring deponeren, hebben SBR-software nodig.
  5. Het deponeersysteem ondersteunt de talen Nederlands, Duits, Engels en Frans. Voor het deponeren van jaarstukken in andere talen is SBR-software nodig.

In het nieuwsartikel Laatste tips voor e-deponeren van jaarstukken vindt u aanwijzingen voor het e-deponeren van de jaarrekening.