Voordelen van integrated reporting voor het mkb

18 februari 2022 | Door redactie

Bij integrated reporting draait het om verslaglegging van zowel financiële als niet-financiële informatie over een organisatie. De waarde van een organisatie is namelijk niet alleen uit te drukken in geld. Ook niet-tastbare zaken, zoals doelen, werksfeer, imago en strategie bepalen die waarde. Grote organisaties verwerken niet-financiële informatie al, maar ook het mkb heeft baat bij integrated reporting.

Uit het rapport ‘De netto voordelen van integrated reporting voor het MKB’ blijkt dat niet alleen grote organisaties maar ook het mkb voordeel heeft van integrated reporting. Het houdt in dat kleinere organisaties gaan nadenken over besluitvorming, reputatie, financiering, ondernemerschap en innovatie. Als over al deze zaken goed is nagedacht en er gerapporteerd is in een jaarverslag, wekt dat meer vertrouwen bij zakenpartners en potentiële financiers.

Een aantal voordelen van integrated reporting op een rijtje

Integrated reporting leidt op het gebied van interne besluitvorming tot beter intern begrip van de manier waarop de onderneming waarde creëert, van materiële kwesties van de organisatie en verbeterde kwaliteit van verzamelde data. Voor het mkb zou het lonen om nu in te zetten op doelgerichte informatieverschaffing aan belanghebbenden, al is de vraag naar meer en betere informatie is in sommige sectoren nog laag. Door een proactieve opstelling juist nu zou het mkb  kansen bieden om bijvoorbeeld investeerders geïnteresseerd te krijgen in hun organisatie. Investeerders zullen met hun brede kennis van verschillende markten ook sneller kunnen wijzen op nieuwe (internationale) afzetmarkten voor een organisatie. Daarnaast zijn organisaties, als die allemaal een geïntegreerd jaarverslag zouden schrijven, beter onderling vergelijkbaar wat goed is voor concurrentie. In het rapport (pdf), dat gemaakt is onder verantwoordelijkheid van NEMACC, het kenniscentrum voor de mkb-accountant, zijn deze en ook nog andere voordelen verder uitgewerkt.

Meer informatie over integrated reporting vindt u in de toolbox Integrated reporting voor uw onderneming in zes stappen.