Voorstel EC voor duurzaamheidsverslag en jaarrekening

Elke financial krijgt er jaarlijks mee te maken: schriftelijk verantwoording afleggen van wat er in het vorige jaar gebeurd is. De grootte van de onderneming bepaalt hoe veel en wat u moet rapporteren. Maar regels rondom verslaglegging veranderen. Steeds meer zakelijke dienstverleners willen niet alleen financiële data, maar ook gegevens over hoe een onderneming meewerkt aan een schoner klimaat, integriteit en diversiteit. De Europese Commissie (EC) komt met een voorstel.

3 september 2021 | Door redactie

In plaats van zuiver en alleen inzicht in de cijfers willen lezers van een jaarverslag steeds vaker ook inzicht in andere dan alleen financiële resultaten waaraan uw onderneming bijdraagt. Dit niet-financiële deel van een jaarverslag gaat bijvoorbeeld over hoe uw onderneming bijdraagt aan een beter milieu, hoe uw strategie past bij maatschappelijke verantwoord ondernemen, maar ook minder tastbare aspecten, zoals het bewustzijn van de eigen marktpositie, imago, servicegerichtheid en aandacht voor duurzaamheid zijn belangrijk om te rapporteren. Op 21 april 2021 publiceerde de EC een voorstel voor de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De CSRD is een aanpassing op het vroegere  non-financial reporting directive (NFRD). Een van de voorstellen is om voortaan niet meer te spreken van het niet-financiële verslag, maar van een verslag van ‘sustainability information’, oftewel een duurzaamheidsverslag.

Aandacht voor duurzaamheidsverslag in lijn met klimaatdoelstellingen

De aandacht van de EU voor het duurzaamheidsverslag hangt onder andere samen met de klimaatdoelstellingen binnen Europa en het Klimaatakkoord. Bij aandacht voor duurzaamheid gaat het om drie elementen people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst), die op harmonieuze wijze gecombineerd moeten worden. De CSRD verplicht ondernemingen verslag te doen welke duurzaamheidsmaatregelen zowel intern worden genomen, als ook welke maatregelen gericht zijn op een beter klimaat en milieu. De CSRD wordt verplicht voor niet alleen beursgenoteerde ondernemingen, maar ook niet beursgenoteerde ondernemingen met meer dan 500 werknemers en een balanstotaal van meer dan € 20 miljoen. Ook kleinere ondernemingen met een beursnotering in de Europese Unie vallen onder de CSRD.  Micro-ondernemingen zijn vooralsnog uitgesloten. Het zou gaan om ongeveer driekwart van de Europese economie en zo’n 1000 Nederlandse ondernemingen.

Financials hebben een steeds grotere rol in duurzaam ondernemen

De EC werkt aan een aantal standaarden die moeten verduidelijken welke informatie in het duurzaamheidsverslag moeten staan. De verwachting is dat deze standaarden 31 oktober 2023 geformuleerd zijn. Uit het voorstel blijkt dat de CSRD van toepassing zal zijn vanaf het boekjaar 2023. Ook voor financials ligt er steeds nadrukkelijker een taak weggelegd bij duurzaam ondernemen zoals beschreven in dit verdiepingsartikel. Niet alleen in de wijze van rapporteren, maar ook in zakelijk advies. 

Nog meer informatie over integrated reporting en duurzaamheid leest u in het themadossier FA Rendement Een slim, slank en transparant verslag