Vrijstelling verplichte accountantscontrole

10 oktober 2014 | Door redactie

Het verminderen van de regeldruk bij middelgrote ondernemingen staat op dit moment bovenaan het prioriteitenlijstje van het kabinet. Recent kondigde minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wetswijzigingen aan waarmee hij de regeldruk voor middelgrote ondernemingen wil verminderen. Dit heeft gevolgen voor onder andere de verplichte accountantscontrole.

Voor kleinere ondernemingen gelden op dit moment al vrijstellingen op het gebied van de financiële verslaggeving. Voor uw onderneming biedt het nieuwe wetsvoorstel naar verwachting het voordeel dat het begrip kleine onderneming ruimer omschreven zal zijn. Gevolg is dat u eerder in aanmerking komt voor een vrijstelling van de verplichte accountantscontrole van de jaarrekening, wat uw regeldruk zal verminderen.

Voordeel om voor kleine onderneming door te gaan

Omdat u als onderneming in aanmerking kunt komen voor de vrijstelling van de verplichte accountantscontrole van de jaarrekening, is het in uw voordeel om gezien te worden als kleine onderneming. Een onderneming is binnen de huidige wetgeving een zogeheten kleine onderneming wanneer er sprake is van een balanstotaal van niet meer dan € 4,4 miljoen en een netto-omzet van niet meer dan € 8,8 miljoen. Het derde criterium is dat er minder dan 50 werknemers zijn. Dit kunt u nalezen in art. 2:396 lid 1 BW. Het nieuwe wetsvoorstel zal naar verwachting beter aansluiten bij de mogelijkheid die de huidige Europese richtlijn biedt om de definitie van kleine onderneming te verruimen. Dit betekent dat uw onderneming al een kleine onderneming is als er sprake is van een balanstotaal van maximaal € 6 miljoen en een netto-omzet tot € 12 miljoen.

In het nieuwsartikel Aangescherpte criteria accountantscontrole vindt u de wijzigingen in de accountancywetgeving uit het boekjaar 2016, 2017 en 2018. 

Rendement.nl biedt de tool Controleverklaring van de onafhankelijke accountant aan. Neem deze overeenkomst door zodat u bij het opstellen van de jaarrekening alvast rekening houdt met de belangrijkste aandachtspunten van de accountant.