Wettelijke controle van de jaarrekening onder druk

Door een toenemend tekort aan accountants komt in de komende jaren de wettelijke controle van de jaarrekening bij niet-beursgenoteerde ondernemingen onder druk te staan. Volgens ING biedt data-analyse een mogelijke oplossing voor dit knelpunt.

15 november 2021 | Door redactie

Er is binnen de accountancy een structureel tekort aan accountants en de verwachting is dat dit de komende jaren alleen maar verder zal oplopen. Dit komt onder andere doordat minder studenten beginnen aan de opleiding. Redenen daarvoor zijn onder andere de hoge werkdruk en de steeds strenger wordende wet- en regelgeving. Ook stromen veel ervaren accountants uit het beroep vanwege dezelfde redenen. Zij gaan in het bedrijfsleven aan de slag. Ook neemt de werkdruk toe bij accountants, onder andere door coronaontwikkelingen, zoals de accountantsverklaring bij de NOW-regeling, en doordat het aantal ondernemingen met de verplichting tot wettelijke controle van de jaarrekening toeneemt.

Vraag groter dan aanbod

Doordat het aantal oob-vergunninghouders in de laatste vijf jaar gedaald is van tien naar zes hebben nu vooral kleinere beursgenoteerde ondernemingen meer moeite met het vinden van een accountant voor de controle van de jaarrekening. Voor niet-beursgenoteerde ondernemingen gaat dit op korte termijn ook spelen. De daling van het aantal Wta-kantoren komt met name doordat wettelijke controles voor de kleinere kantoren, vanwege alle wet- en regelgeving, niet langer rendabel zijn. De vraag is daardoor nu soms al groter dan het aanbod. De verwachting is dat dit de komende jaren verder zal toenemen, mede door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt.

Slimmer en efficiënter

Volgens ING moet de accountancysector investeren in data-analyse, zodat slimmer en efficiënter kan worden gewerkt. Data-analyse kan bijvoorbeeld worden ingezet bij de auditcontrole. Met behulp van data-analyse kunnen patronen, verbanden, afwijkingen en inconsistenties sneller worden herkend. Daardoor wordt de kwaliteit van de controles beter. Er wordt namelijk integraal gecontroleerd en niet alleen steekproefsgewijs. Daarnaast levert deze manier van werken tijdsbesparing op voor de accountant.