Wijzigingen in toezicht op accountantskantoren op komst

27 september 2022 | Door redactie

De Raad voor Toezicht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) begint eind 2022 met het invoeren van een nieuw toezichtproces op accountantskantoren: toezicht op nieuwe leest. De beroepsorganisatie heeft besloten om het toezicht aan te passen naar aanleiding van eigen onderzoek naar de effectiviteit van het toezicht en een visiedocument van de Raad voor Toezicht.

In het toezicht op nieuwe leest zal er vaker contact zijn tussen de getoetste en de toetser. Ook komt er meer nadruk te liggen op het lerend vermogen en de essentie van de accountantswerkzaamheden. Elke accountantspraktijk wordt nog steeds een keer in de zes jaar getoetst, maar in het derde jaar zal ook een ontwikkelingsgesprek plaatsvinden. Dit is een gesprek tussen de teamleider van de toetsing (artikel) en de beleidsbepalers van het kantoor. Door het ontwikkelingsgesprek kan de Raad voor Toezicht:

  • meer kennis opdoen over het kwaliteitsniveau van het kantoor;
  • vroegtijdig inzicht krijgen in de mate waarin het kantoor voldoet aan de eisen van het kwaliteitsstelsel;
  • het kantoor de gelegenheid bieden om te informeren over de ontwikkelingen van de praktijk.

Het ontwikkelingsgesprek, dat een halve dag duurt, is gericht op kwaliteitsbevordering en het lerend vermogen. Op basis van het ontwikkelingsgesprek kan het kantoor aanpassingen in de accountantspraktijk doorvoeren.

Monitorvragenlijst wordt aangepast

Een andere wijziging is dat de jaarlijkse monitoringvragenlijst wordt aangepast. De raad kan zich hierdoor een beter beeld vormen over de kwaliteit van de praktijk. Deze vragenlijst vormt ook input voor de teamleider voor het ontwikkelingsgesprek. Wat ook verandert is dat als een accountantskantoor opnieuw moet worden getoetst er alleen een hertoetsing plaatsvindt op de onderdelen die een onvoldoende scoorden.
De raad gaat ook meer gebruikmaken van data (artikel). Door middel van data-analyse kunnen onder andere trends en benchmarks worden gesignaleerd, waar de kantoren weer hun voordeel mee kunnen doen.

Bijlagen bij dit bericht