Zeven thema’s voor de accountantscontrole

9 juli 2019 | Door redactie

Wat komt er allemaal kijken bij een goede accountantscontrole? Hierover boog de Stuurgroep Publiek Belang (SGPB) van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zich recent. Uit deze analyse naar de succesfactoren van een controle kwamen zeven thema’s naar voren.

De stuurgroep benoemt zeven thema’s die een rol spelen bij de kwaliteit van de accountantscontrole:

 • Voldoende tijd voor planning, uitvoering, review, coaching (tool) en reflectie door het controleteam en voor onvoorziene omstandigheden.
 • Een evenwichtig en divers samengesteld controleteam (inclusief deskundigen), met aandacht voor coaching en review.
 • Adequaat procesmanagement.
 • Kwaliteit van de gecontroleerde organisatie, in combinatie met het risico van een servicegerichte instelling van de accountant.
 • Het zijn van een lerende organisatie met een ‘open’ cultuur, waarin fouten maken bespreekbaar is.
 • Duidelijkheid over vaktechnische eisen en de praktische toepassing daarvan.
 • Een professionele identiteit en een professioneel-kritische instelling.

Handvatten voor niet-oob-organisaties

In de komende periode werken zal onder regie van de NBA de opgedane kennis en inzichten worden verspreid naar niet-oob-accountantsorganisaties. Het rapport biedt ook deze kantoren handvatten om het proces van de oorzakenanalyse te implementeren.

Tien aanjagers van controlekwaliteit 

De zeven thema’s sluiten grotendeels aan bij de tien aanjagers van controlekwaliteit die de SGPB in 2017 presenteerde. Deze zijn vooral gericht op het team en de individuele accountant. De tien aanjagers zijn:

 • Het auditteam is stabiel.
 • De portefeuille-omvang en samenstelling is passend.
 • De samenstelling van het auditteam is divers en er is onderling voldoende dynamiek.
 • De betrokkenheid van partners en senior teamleden is hoog.
 • Het auditteam heeft (vaktechnische) kennis van methodologie, NV COS, verslaggevingsstandaarden, de gecontroleerde onderneming en de sector.
 • Teamleden hebben een professioneel-kritische houding en kritische oordeelsvorming.
 • Er is adequaat procesmanagement.
 • Het auditteam voert op cruciale momenten een robuuste dialoog.
 • Het auditteam staat kritisch tegenover de door een specialist uitgevoerde werkzaamheden.
 • De gecontroleerde organisatie heeft een volwassen interne beheersing.