De jaarrekening: van opstellen tot deponeren in zeven stappen

Er zijn verschillende regels, voorschriften en wettelijke verplichtingen rondom de jaarrekening. In deze toolbox vindt u direct toepasbare informatie en praktische tools die u helpen een goede jaarrekening op te stellen die voldoet aan de regels. U leest de algemene verplichtingen rondom de jaarrekening, krijgt hulp bij het opstellen ervan en een toelichting op de belangrijkste onderdelen. Daarna leest u meer informatie over de controle van de jaarrekening, en het daaropvolgende deponeren. Tot slot staat voor u op een rijtje wie er allemaal belang hebben bij uw jaarcijfers, en wat u er zelf aan heeft.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  De jaarrekening: van opstellen tot deponeren in zeven stappen

  Een duidelijke jaarrekening is ook in het belang van uw onderneming

  De jaarrekening – die bestaat uit een balans, een winst-en-verliesrekening en een toelichting op de cijfers – is het financiële eindverslag van een onderneming dat inzicht moet geven in de financiële situatie van de onderneming. Voor de opbouw van de jaarrekening en het proces van controle en deponering eromheen gelden allerlei wettelijke voorschriften. Zorg er met behulp van deze toolbox voor dat uw jaarrekening aan alle regels voldoet, en maak van uw jaarverslag een nuttig instrument om bijvoorbeeld nieuwe financiers te vinden.

 • 2

  Wat zijn de verplichtingen rondom de jaarrekening?

  Wat is het verschil tussen een jaarverslag en een jaarrekening?

  Vraag & Antwoord Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 11-06-2020

  We worden elk jaar gevraagd om voor onze onderneming een jaarrekening op te stellen, maar soms spreekt men over een jaarverslag. Wat is dat dan precies?


  Wat is het verschil tussen een commerciële en fiscale jaarrekening?

  Vraag & Antwoord Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 15-07-2019

  Vaak maken vennootschappen twee jaarrekeningen: één op commerciële grondslag en één op fiscale grondslag. Wat is het verschil tussen deze jaarrekeningen?


  Wat is een belastinglatentie?

  Vraag & Antwoord Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 23-05-2023

  Bij de fiscale en commerciële jaarrekening ontstaan vaak verschillen in boekwaarden van activa en passiva. Dan kan er een belastinglatentie optreden. Wat is dat?


  Vragen over: juridische gevolgen bij verzuim jaarrekening

  Nieuws Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 22-01-2021

  De hoofdregel is dat u de jaarrekening moet opstellen in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze wettelijke vereisten bevatten minimumvoorschriften. Dit betekent dat ondernemingen altijd meer mogen toelichten dan noodzakelijk is, maar niet minder. Wat zijn nu precies de consequenties als het opstellen niet volgens de minimumvoorschriften gebeurt?


  Jaarrekeningregimes

  Infographic Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 12-08-2019

  De jaarrekening over een vorig boekjaar moet uiterlijk 31 mei van het lopend jaar worden opgemaakt (binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar). Welke zaken moet u vermelden in het jaarverslag van uw onderneming?


  Het jaarrekeningregime bepalen

  E-learning Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 15-08-2020

  Elke onderneming moet een jaarverslag en jaarrekening opstellen. Welke eisen hieraan worden gesteld, wordt bepaald door het jaarrekeningregime dat u moet volgen. Welk regime van toepassing is op uw onderneming, is afhankelijk van een aantal factoren. Er bestaan vier soorten jaarrekeningregimes. In deze online cursus komen de voorwaarden en aandachtspunten van elk regime aan bod. 


 • 3

  Hoe moet ik een jaarrekening opstellen?

  De standaardonderdelen van een jaarrekening

  Tool Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 05-02-2021

  Een jaarrekening bevat het financiële overzicht van een boekjaar. In deze checklist staan de onderdelen van een jaarrekening op een rij.


  Voorbeeld inhoudsopgave jaarrekening

  Tool Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 18-10-2019

  In deze tool vindt u een voorbeeld van de inhoudsopgave van een jaarrekening. U kunt dit gebruiken voor het schrijven van uw jaarrekening.


  Voorbeeld inhoudsopgave jaarverslag

  Tool Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 01-06-2022

  In deze tool vindt u een voorbeeld van een inhoudsopgave van een jaarverslag.


  Vragen over: jaarrekeningmodellen

  Nieuws Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 10-01-2020

  In de wet is een zogeheten Besluit Modellen Jaarrekening opgenomen. Dit besluit bevat een aantal inrichtingsmodellen voor de balans en de winst-en-verliesrekening. In principe kan elke organisatie vrij kiezen uit de inrichtingsmodellen, maar in werkelijkheid is deze keuzevrijheid toch beperkt. Waarom is dat?


  Een goede jaarafsluiting maken

  Verdiepingsartikel Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 23-12-2019

  Financieel administrateurs zijn de vastleggers van alle cijfers over een bepaald jaar. Winst is natuurlijk interessant, maar ook verlies moet u vastleggen. Bij al deze cijfers komt best het nodige kijken en de administratie moet nauwkeurig gebeuren.De jaarafsluiting is echt een secuur klusje. U moet alle financiële overzichten ook nog eens op tijd af hebben om een goed financieel rapport te kunnen opleveren. Hoe sluit u efficiënt het jaar af en over welke financiële overzichten gaat het dan?


  Wanneer moet u een geconsolideerde jaarrekening opstellen?

  Verdiepingsartikel Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 21-01-2021

  Ondernemingen die samen met elkaar één concern vormen, bijvoorbeeld een moeder­maatschappij met dochter­ondernemingen, krijgen te maken met de geconsolideerde jaarrekening voor ondernemingen.Een geconsolideerde jaarrekening is een groepsjaarrekening waarin alle ondernemingen die tot een groep behoren hun jaarrekeningen samenvoegen. Daarmee wordt inzicht verschaft in de prestaties van het hele concern. Wanneer moet u consolideren en wanneer juist niet?


  Balanspost deelneming consolideren voor de jaarrekening

  Tool Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 22-04-2022

  Deze tool gaat in op de wijze waarop u de balanspost deelneming consolideert. Het voorbeeld gaat uit van 100%-deelneming.


 • 4

  Wat staat er in de jaarrekening?

  Voorbeeld winst-en-verliesrekening

  Tool Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 06-08-2019

  Gebruik deze tool om een winst-en-verliesrekening te maken voor uw organisatie.


  Resultatenrekening (functionele en categorale indeling)

  Tool Zakelijke financiering Publicatiedatum: 13-08-2019

  Bij het opstellen van een resultatenrekening kunt u kiezen voor de categorale en de functionele indeling. U vindt beide terug in deze tool.


  Wat staat er op de balans van uw onderneming?

  Verdiepingsartikel Boekhouden Publicatiedatum: 09-02-2021

  Boekhouden is al zo oud als de weg naar Rome... Bijna net zo oud, maar het ontstond wel in Italië. Het Italië van de 15e eeuw bestond uit allemaal kleine stadstaatjes waarin een grote handelsgeest heerste. Investeerders waren welkom en Giovanni di Bicci de’ Medici begon de ‘Banco dei Medici’ die uitgroeide tot de grootste en belangrijkste bank in het Europa van de 15e eeuw. Daarbij werd het dubbele boekhouden gebruikt om op elk moment ‘de balans op te kunnen maken’ en investeerders de financiële situatie voor te leggen. Wat staat er eigenlijk op de balans?


 • 5

  Hoe laat ik de jaarrekening controleren?

  Een financieel intermediair inzetten

  Infographic Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 22-04-2020

  Een ondernemer wil zich richten op zijn onderneming en het liefst de financiële administratie, fiscale aangiftes of het opstellen van de jaarrekening aan een intermediair overlaten: een boekhouder of bedrijfsadministrateur, óf een accountant. Zowel de boekhouder of bedrijfsadministrateur als de accountant moeten door de klant gemachtigd worden om via eHerkenning financiële zaken te kunnen regelen. Van deze drie groepen financieel intermediairs heeft de accountant de meeste bevoegdheden en controlemogelijkheden. Ook staat hij onder toezicht, bijvoorbeeld of hij voldoet aan de eisen van permanente educatie. Bovendien valt de accountant onder het tuchtrecht. Voor welke zaken is de accountant inzetbaar?


  Is een beoordeling van de accountant hetzelfde als een accountantsverklaring?

  Vraag & Antwoord Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 12-06-2020

  Als onze accountant is langs geweest, krijgen we altijd een verklaring waarin hij een beoordeling geeft. Is dat hetzelfde als een accountantsverklaring of niet?


  De accountantsverklaring

  Infographic Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 10-09-2020

  Minimaal één keer per jaar moet u een balans en winst-en-verliesrekening opstellen. Als u verplicht bent om de jaarrekening te laten controleren door een accountant, stelt de accountant een accountantsverklaring op. De accountantsverklaring is onderdeel van de overige gegevens bij de jaarrekening. Wat zijn de hoofdpunten van zo'n verklaring? 


  Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

  Tool Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 08-08-2019

  De accountant die de jaarrekening van uw organisatie controleert, gebruikt de verklaring in deze tool bij zijn controle.


 • 6

  Wat zijn de verplichtingen voor het deponeren?

  Wie moeten een jaarrekening deponeren?

  Vraag & Antwoord Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 29-07-2019

  Welke organisaties zijn verplicht om een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel?


  Wanneer moet ik mijn jaarrekening deponeren?

  Infographic Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 05-02-2021

  Het jaarverslag van uw organisatie moet jaarlijks worden vastgesteld. Deze informatie mag daarin niet ontbreken. Uiterlijk 31 juli of acht dagen na vaststelling moeten de bestanden worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.


  Hoe werkt Standard Business Reporting?

  Infographic Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 12-08-2019

  Ondernemingen die vallen onder het jaarrekeningregime van middelgrote ondernemingen moeten de jaarrekening vanaf het boekjaar 2017 verplicht deponeren met Standard Business Reporting (SBR). Hoe werkt dit systeem?


 • 7

  Voor welke belanghebbenden is de jaarrekening bedoeld?

  Financieel plannen met de jaarrekening

  Tool Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 03-11-2023

  Breng ‘verborgen’ kosten in kaart en plan de toekomst zorgvuldig met de jaarrekening. Deze controlelijst kunt u bij de hand houden.


  Jaarrekening helpt bij het rondkrijgen van financiering

  Nieuws Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 26-11-2020

  Met een jaarrekening zullen ondernemingen relatief sneller een lening kunnen krijgen dan zonder. Dat is in coronatijd goed om in het achterhoofd te houden. Dat gebeurt uiteraard alleen als uit de gegeven informatie blijkt dat er sprake is van een gezonde onderneming. De jaarrekening heeft dan ook een tweeledig belang: informeren en profileren.


  Uw jaarcijfers voor banken en financiers

  Verdiepingsartikel Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 12-02-2021

  Banken en financiers kijken niet alleen vooruit, maar ook achteruit. Ze willen zich een helder beeld vormen van de financiële gezondheid van uw onderneming. De cijfers uit de jaarrekeningen van voorgaande jaren laten zien hoe het met uw onderneming is gesteld.


  Wat is het belang van informatie voor de jaarlijkse rating?

  Vraag & Antwoord Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 24-07-2019

  Waarom is het aan te raden tijdig en volledige informatie voor onze jaarlijkse rating aan te leveren in verband met de kredietvergoeding?


 • 8

  De rol van de OR bij de jaarrekening

  Welke financiële documenten vraagt de OR op bij de financiële afdeling?

  Vraag & Antwoord Ondernemingsraad Publicatiedatum: 03-11-2020

  Onze onderneming heeft sinds kort een ondernemingsraad. Welke financiële documenten zal de OR bij onze financiële afdeling waarschijnlijk opvragen?


  De bestuurder rapporteert: de jaarrekening

  Nieuws OR en financiële zaken Publicatiedatum: 01-09-2023

  De ondernemingsraad (OR) heeft recht op informatie over het financiële reilen en zeilen van de organisatie: de jaarrekening is hierbij van belang, net als regelmatige updates van de financiële situatie van de organisatie. De bestuurder baseert zijn plannen namelijk ook deels op de cijfers zoals die uit de jaarrekening blijken. Reden voor de OR om de jaarrekening kritisch te bekijken, maar waarop moet de OR letten?