Integrated reporting voor uw onderneming in zes stappen

Integrated reporting, oftewel rapporteren in de vorm van een geïntegreerd jaarverslag, is een nieuwe vorm van verantwoorden waarbij de waardecreatie en impact van een onderneming centraal staan. In deze toolbox leest u eerst meer over wat integrated reporting precies inhoudt en waarom uw onderneming een geïntegreerd jaarverslag zou willen opstellen. Vervolgens staat het daadwerkelijke opstellen van het geïntegreerde jaarverslag centraal, en de externe controle daarop. Tot slot vindt u verdere informatie over duurzaamheid voor de financiële afdeling.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Integrated reporting voor uw onderneming in zes stappen

  Financiële en niet-financiële informatie in één geïntegreerd jaarverslag

  Een geïntegreerd jaarverslag bevat meer dan alleen financiële gegevens. Het besteedt ook aandacht aan de menselijke maat, de intellectuele en sociale factoren en het milieu. Grote ondernemingen verwerken deze niet-financiële informatie al, maar ook het mkb heeft baat bij integrated reporting. Met behulp van deze toolbox kunt u ook hiermee aan de slag.

 • 2

  Wat is integrated reporting?

  Integrated reporting, een nieuwe vorm van verantwoording

  Verdiepingsartikel Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 04-05-2021

  Integrated Reporting, het rapporteren van een geïntegreerd jaarverslag, is een nieuwe vorm van verantwoording waarbij de waardecreatie en impact van een onderneming centraal staan. Een geïntegreerd jaarverslag geeft niet alleen inzicht in financiële resultaten, maar gaat ook in op andere resultaten waar een onderneming aan heeft bijgedragen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.


  Voorstel EC voor duurzaamheidsverslag en jaarrekening

  Nieuws Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Publicatiedatum: 03-09-2021

  Elke financial krijgt er jaarlijks mee te maken: schriftelijk verantwoording afleggen van wat er in het vorige jaar gebeurd is. De grootte van de onderneming bepaalt hoe veel en wat u moet rapporteren. Maar regels rondom verslaglegging veranderen. Steeds meer zakelijke dienstverleners willen niet alleen financiële data, maar ook gegevens over hoe een onderneming meewerkt aan een schoner klimaat, integriteit en diversiteit. De Europese Commissie (EC) komt met een voorstel.


  Internationale standaard voor integrated reporting

  Nieuws Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 14-02-2022

  De waarde van een organisatie is meer dan alleen geld of investeringen. Ook zaken als imago, servicegerichtheid en aandacht voor duurzaamheid zijn bepalend. In een geïntegreerd jaarverslag komen financiële en niet-financiële informatie over een organisatie bijeen. Voor het opstellen van een dergelijk verslag kan een accountant een beroep doen op internationale standaarden, zoals die van de International Integrated Reporting Council (IIRC).


 • 3

  Waarom zou u een geïntegreerd jaarverslag opstellen?

  Welke ondernemingen moeten duurzaamheid opnemen in het jaarverslag?

  Vraag & Antwoord Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Publicatiedatum: 19-05-2022

  Vanaf welke grootte zijn ondernemingen verplicht om duurzaamheid vast te leggen in het jaarverslag?


  Voordelen van integrated reporting voor het mkb

  Nieuws Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 18-02-2022

  Bij integrated reporting draait het om verslaglegging van zowel financiële als niet-financiële informatie over een organisatie. De waarde van een organisatie is namelijk niet alleen uit te drukken in geld. Ook niet-tastbare zaken, zoals doelen, werksfeer, imago en strategie bepalen die waarde. Grote organisaties verwerken niet-financiële informatie al, maar ook het mkb heeft baat bij integrated reporting.


 • 4

  Hoe stelt u een geïntegreerd jaarverslag op?

  Stel zelf een geïntegreerd jaarverslag op

  Tool Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 23-04-2021

  Een geïntegreerd jaarverslag bevat meer dan alleen financiële gegevens. Stel met dit stappenplan zelf een geïntegreerd jaarverslag op.


  Een overzichtelijk geïntegreerd jaarverslag met Core and More

  Verdiepingsartikel Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 09-02-2022

  Het doel van Integrated Reporting is het geven van een holistische visie, wat inhoudt dat alles met elkaar samenhangt, binnen een onderneming, maar ook daarbuiten. Hierbij wordt dan ook financiële informatie op een geïntegreerde manier gecombineerd met niet-financiële informatie.Om te voorkomen dat u dikke boekwerken moet gaan schrijven, kent Integrated Reporting het concept ‘Core and More’.


  De jaarrekening: van opstellen tot deponeren in zeven stappen

  Toolbox Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 01-06-2022

  Er zijn verschillende regels, voorschriften en wettelijke verplichtingen rondom de jaarrekening. In deze toolbox vindt u direct toepasbare informatie en praktische tools die u helpen een goede jaarrekening op te stellen die voldoet aan de regels. U leest de algemene verplichtingen rondom de jaarrekening, krijgt hulp bij het opstellen ervan en een toelichting op de belangrijkste onderdelen. Daarna leest u meer informatie over de controle van de jaarrekening, en het daaropvolgende deponeren. Tot slot staat voor u op een rijtje wie er allemaal belang hebben bij uw jaarcijfers, en wat u er zelf aan heeft.


 • 5

  Hoe wordt het geïntegreerd jaarverslag gecontroleerd?

  Wat betekent limited assurance bij een geïntegreerd jaarverslag?

  Vraag & Antwoord Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 19-03-2021

  Wat betekent het vragen van (limited) assurance aan een accountant bij een geïntegreerd jaarverslag?


  Limited assurance bij een geïntegreerd jaarverslag en CSRD

  Verdiepingsartikel Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Publicatiedatum: 07-02-2022

  Integrated Reporting is altijd specifiek voor een onderneming of instelling. Echter, de laatste tijd vragen ondernemingen steeds vaker aan hun accountant om assurance (dat is simpel gezegd een bevestiging dat iets waar is) bij het betreffende geïntegreerde jaarverslag, dan wel specifieke duurzaamheidsinformatie. Dit wordt in 2024 zelfs verplicht.


  Klimaat krijgt nog weinig aandacht van de accountant

  Nieuws Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 25-05-2020

  Met het Klimaatakkoord streeft Nederland naar 25% minder broeikasgassen in 2020 en 49% minder CO2-uitstoot in 2030. Uit een enquête onder bijna 9.000 openbaar accountants blijkt dat accountants zich nog maar beperkt bezighouden met klimaatvraagstukken, terwijl de samenleving wel behoefte heeft aan meer inzicht in klimaatprestaties.


  De accountantsverklaring

  Infographic Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum: 10-09-2020

  Minimaal één keer per jaar moet u een balans en winst-en-verliesrekening opstellen. Als u verplicht bent om de jaarrekening te laten controleren door een accountant, stelt de accountant een accountantsverklaring op. De accountantsverklaring is onderdeel van de overige gegevens bij de jaarrekening. Wat zijn de hoofdpunten van zo'n verklaring? 


 • 6

  Meer over duurzaamheid en MVO in de financiële afdeling

  Hoe ga ik om met duurzaamheid op de financiële afdeling?

  Vraag & Antwoord Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 24-07-2019

  Onze onderneming heeft duurzaam ondernemen hoog in het vaandel. Wat kunnen we daarmee op de financiële afdeling?


  Duurzaamheid van Nederlandse ondernemingen stagneert

  Nieuws Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 08-02-2022

  Van het bedrijfsleven in Nederland is op dit moment 15,4% duurzaam. Dat is een stijging van 1,3 procentpunt ten opzichte van 2021. Hoewel het bedrijfsleven dus voortgang heeft geboekt op het gebied van duurzaamheid ligt het tempo volgens MVO Nederland nog te laag.


  Het duurzaamheidsverslag

  Infographic Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Publicatiedatum: 28-03-2022

  Op 21 april 2021 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Een van de voorstellen is om voortaan niet meer te spreken van het niet-financiële verslag, maar van een verslag van ‘sustainability information’, oftewel een duurzaamheidsverslag.


  De financiële sector en duurzaamheidsrisico’s

  Verdiepingsartikel Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 25-01-2022

  De financiële sector moet meer rekening houden met duurzaamheidsrisico’s. Deze conclusie trekt De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van een enquête onder 127 Nederlandse financiële instellingen.Uit het onderzoek blijkt dat bij de meerderheid van de banken, verzekeraars en pensioenfondsen de duurzaamheidsrisico’s nog niet zijn ingebed in het risicobeheer. De financiële sector moet dus snel stappen zetten.


  Het verschil: MVO en duurzaam ondernemen

  Nieuws Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 10-05-2024

  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaam ondernemen zijn containerbegrippen die vaak door elkaar worden gebruikt. De theoretische achtergrond is hetzelfde, maar de praktische vertaling in ondernemingen is anders.


  MVO toepassen in uw bedrijfsvoering

  Verdiepingsartikel Duurzaam ondernemen Publicatiedatum: 15-05-2023

  Bij het horen van de term maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) denken velen aan een redelijk vaag begrip als ‘rekening houden met het milieu’. Dit is zeker onderdeel van MVO, maar dekt de lading niet helemaal. Wat moet u zich dan wél voorstellen bij MVO? En vooral: wat is de meerwaarde ervan voor uw organisatie en hoe kunt u de vruchten plukken van een duurzame bedrijfsvoering?