Balanspost deelneming consolideren voor de jaarrekening

Rekentool

MS Excel 31.05 kb

06-08-2019

Download deze tool
Als u een geconsolideerde jaarrekening moet maken, dan is de vraag hoe u moet omgaan met onderlinge verwevenheden, zoals de balanspost deelneming, onderlinge vorderingen, onderlinge schulden en onderlinge leveringen van producten. Deze tool gaat in op de wijze waarop u de balanspost deelneming consolideert. De rekentool gaat uit van een voorbeeld waarin sprake is van een 100%-deelneming.


Meer informatie over de jaarrekening vindt u in de toolbox De jaarrekening: van opstellen tot deponeren in zeven stappen.