Deponeringseis jaarstukken afhankelijk van diverse criteria

Checklist

PDF 265.21 kb

15-08-2019

Download deze tool
De grootte van uw onderneming heeft diverse gevolgen voor de inrichting van het externe jaarrapport, de externe controleplicht en de deponering van de jaarstukken bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Zo is de grootte van uw onderneming bepalend voor aan welke verschillende deponeringseisen u moet voldoen. Met behulp van deze tool stelt u vast wat de grootte van uw onderneming is en ziet u wat u op basis daarvan moet deponeren bij de KvK.