VERDIEPINGSARTIKEL

Leasen en de jaarrekening

14 mei 2021 5 minuten Door redactie

Met de invoering van IFRS 16 moet u sinds 2019 alle leaseverplichtingen (ook huur!) op de balans verwerken. Er is dus geen onderscheid meer in verwerking tussen financial en operational lease.

Waar u vroeger operationele leases kon verantwoorden in de resultatenrekening en in de toelichting op de jaarrekening, maar niet op de balans, moet u deze nu wel verantwoorden op de balans. Bij elk contract moet duidelijk zijn wat de onderliggende rente is en hoe de financiële en serviceleasetermijnen zijn gesplitst.

Die verplichting geldt niet voor leasecontracten met een looptijd van minder dan 12 maanden en voor contracten die zijn verbonden aan activa met een geringe waarde.

Vrijwel iedere onderneming maakt tege

Maak een account aan, je hoeft geen abonnee te zijn om het artikel te kunnen lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.