Moeten we ons jaarverslag vertalen voor buitenlandse partijen?

26 maart 2021

Onze onderneming doet in toenemende mate zaken met buitenlandse partijen. Heeft het zin ons Nederlandse jaarverslag te (laten) vertalen?

Het jaarverslag leent zich uitstekend voor het vertellen van het verhaal áchter de cijfers en de toekomstplannen van uw onderneming. Zo wordt het een handig PR-instrument. Als uw onderneming ook internationale ambities heeft, of al deel uitmaakt van een buitenlands concern, doet u er verstandig aan uw jaarverslag ook in een andere taal aan te bieden. 

Als uw jaarverslag een juist inzicht geeft in de ambities van uw onderneming, kan het ook een instrument zijn om uw afzetmarkt te vergroten of investeerders over de brug te laten komen. Denk daarbij niet te klein, maar timmer ook in een andere taal aan de weg. Dat kan in bijvoorbeeld Engels, maar ook in het Spaans, Frans of Chinees zijn, waar uw onderneming maar de beste contacten én (potentiële) afzetmarkt heeft.

Gelijktijdig of later vertalen?

Denk erover na of u het jaarverslag eerst zelf schrijft en daarna laat vertalen, of dat u beide processen gelijktijdig laat verlopen. In dat laatste geval is het belangrijk dat de vertaler ‘meeloopt’ naar de verschillende afdelingen waar u informatie vandaan haalt. Schrijven de werknemers deze informatie zelf? Stel dan een schrijfwijzer op die u ook deelt met de vertaler. Dat zorgt voor eenheid in de beide taalvormen.

Kies een financieel vertaler

Denk ook goed na met welk vertaalbureau u in zee gaat. U bent er niet met een beëdigd vertaler of gecertifceerd bureau. Uw jaarverslag moet correct zijn overgezet en mag geen onjuistheden bevatten. Juist bij een jaarverslag gaat het vaak om specifieke, financiële kennis en jargon, zowel in de brontaal als in de doeltaal. Kies daarom een financieel vertaler die werkt volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Deze vertalers hebben verstand van zaken en gebruiken de correcte terminologie die past binnen een bepaalde context.

Als het gaat om een moeder- en dochteronderneming waarvan één in het buitenland opereert, vergeet dan ook niet die logo’s of ‘couleur locale’ in het jaarverslag te verwerken.Of laat een buitenlands contact zijn mening geven over uw onderneming over de grens. Let erop dat de versie in een andere taal langer of korter kan uitvallen.