Wat betekent limited assurance bij een geïntegreerd jaarverslag?

19 maart 2021

Wat betekent het vragen van (limited) assurance aan een accountant bij een geïntegreerd jaarverslag?

De vraag om (limited) assurance betekent simpelweg een bevestiging dat iets waar is. De accountant moet dat dus aangeven. De Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) 3810 ondersteunt de accountant bij het uitvoeren van een assurance-opdracht bij:

  • maatschappelijke verslagen die zijn gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid (een controleopdracht);
  • maatschappelijke verslagen die zijn gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid (een beoordelingsopdracht).

Het doel van een (limited) assurance-opdracht bij een maatschappelijk verslag is dat de accountant onderzoekt of de informatie in het maatschappelijk verslag voldoet aan verslaggevingscriteria. De optiek van de beoogde gebruikers van het maatschappelijk verslag staat bij dit soort assurance-opdrachten centraal.

Betrouwbare en toereikende weergave

De accountant moet een deugdelijke grondslag krijgen voor zijn conclusie dat het maatschappelijk verslag een betrouwbare en toereikende weergave vormt van het beleid van de verslaggevende onderneming als het gaat om de volgende onderwerpen:

  • maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  • de bedrijfsvoering; en
  • de gebeurtenissen en de prestaties van uw onderneming op deze gebieden in een verslagperiode.

Hoewel accountants in principe uitgaan van (limited) assurance, blijft de assurance rondom duurzaamheid erg lastig.

Geen standaard raamwerk

Een groot probleem daarbij is dat er niet één formeel raamwerk is voor verslaggevingscriteria die van toepassing zijn. En aangezien er geen standaard raamwerk is waaraan getoetst wordt, en het niet altijd duidelijk is wat er precies wordt getoetst, ligt hier het primaire risico bij de accountant. Hij moet achterhalen wat het object van onderzoek is, en wat de werkzaamheden en verantwoordelijkheden exact zijn.