Wat is het belang van informatie voor de jaarlijkse rating?

24 juli 2019

Waarom is het aan te raden tijdig en volledige informatie voor onze jaarlijkse rating aan te leveren in verband met de kredietvergoeding?

Het is erg belangrijk dat de financiële overzichten die uw onderneming inlevert bij de bank zorgvuldig zijn samengesteld. Denk hierbij aan bijvoorbeeld schuldratio, liquiditeit en rentabiliteit. Hoe meer inzicht de onderneming de bank geeft in de opbouw van haar financiële overzichten, hoe nauwkeuriger de berekening voor de bepaling van het risico op default en kredietvergoeding die de onderneming aan de bank moet betalen.

Kredietovereenkomst 

Het niet tijdig of niet volledig aanleveren van de gevraagde informatie leidt bijna altijd tot een slechte rating. Als uw onderneming gegevens laat aanlevert, moet u een hogere kredietvergoeding betalen dan als uw onderneming alle informatie wel netjes op tijd bij de bank aanlevert. Het kan natuurlijk gebeuren dat het uw onderneming door bijzondere omstandigheden niet lukt om de gevraagde informatie tijdig aan te leveren. Het is dan verstandig dat u contact opneemt met de bank. Door het zelf informeren van de bank laat uw onderneming zien dat u de zaak onder controle heeft. Informatie die uw onderneming moet aanleveren en waarover vaak afspraken worden gemaakt in de kredietovereenkomst betreffen:

  • tijdige inlevering van de jaarrekeningen en/of de aangifte inkomstenbelasting;
  • het aanleveren van tussentijdse cijfers;
  • het tijdig inleveren van pandlijsten.


Meer informatie over de jaarrekening vindt u in de toolbox De jaarrekening: van opstellen tot deponeren in zeven stappen.