Wat is het verschil tussen een commerciële en fiscale jaarrekening?

15 juli 2019

Vaak maken vennootschappen twee jaarrekeningen: één op commerciële grondslag en één op fiscale grondslag. Wat is het verschil tussen deze jaarrekeningen?

De commerciële jaarrekening legt verantwoording af aan de belangrijkste belanghebbenden bij de vennootschap. De fiscale jaarrekening is gericht op de winstaangifte voor de vennootschapsbelasting. In de praktijk volgt de fiscale jaarrekening vaak uit de commerciële jaarrekening, maar er zijn verschillen.

Waarderingsgrondslag

Voor de commerciële jaarrekening worden bedrijfseconomische inzichten gebruikt terwijl voor de fiscale jaarrekening het goed koopmansgebruik geldt. Voor het opstellen van de fiscale jaarrekening is het van belang om te letten op specifieke fiscaal rechtelijke regelingen en faciliteiten. Zo gaat de commerciële jaarrekening in het algemeen uit van de actuele waarde van de activa van de onderneming, terwijl als waarderingsgrondslag voor de fiscale winstaangifte de historische kostprijs van de activa wordt gehanteerd. Andere voorbeelden van afwijkende fiscale regels zijn de beperking van de afschrijving op gebouwen tot de zogenoemde ‘bodemwaarde’ (50% of 100% van de WOZ-waarde) en de beperking van renteaftrek bij leningen tussen verbonden lichamen. Voor ‘kleine rechtspersonen’ biedt het Burgerlijk Wetboek (art. 2:396 lid 6 BW) de mogelijkheid om fiscale waarderingsgrondslagen te gebruiken. Voor deze ondernemingen is het dan niet nodig om een commerciële jaarrekening op te stellen.Meer informatie over de jaarrekening vindt u in de toolbox De jaarrekening: van opstellen tot deponeren in zeven stappen.