Wat is het verschil tussen een jaarverslag en een jaarrekening?

11 juni 2020

We worden elk jaar gevraagd om voor onze onderneming een jaarrekening op te stellen, maar soms spreekt men over een jaarverslag. Wat is dat dan precies?

Het boekwerk met jaarcijfers dat u jaarlijks voor uw onderneming opstelt, wordt vaak de jaarrekening genoemd. Maar officieel is dit niet juist, want het boekwerk betreft het totale jaarrapport. De jaarrekening is hier slechts een onderdeel van. Het jaarrapport is opgebouwd uit:

  • de jaarrekening;
  • het jaarverslag;
  • de overige gegevens.

Het jaar waarop de cijfers betrekking hebben, wordt het boekjaar genoemd. In Europa loopt het boekjaar meestal gelijk met het kalenderjaar. Er kan uiteraard van worden afgeweken. Als een boekjaar niet gelijkloopt met het kalenderjaar, is er sprake van een gebroken boekjaar.

Wettelijke bepalingen

Het jaarverslag wordt ook wel het directieverslag of het bestuursverslag genoemd. Het bestuursverslag wordt geschreven door – of onder verantwoordelijkheid van – de directie c.q. het bestuur. De wet bepaalt dat het bestuur een bestuursverslag moet (laten) opstellen, al bestaan hierop wel een paar uitzonderingssituaties. Zo kan een tot een groep behorende rechtspersoon onder voorwaarden worden vrijgesteld van het opmaken van een jaarverslag. Middelgrote en grote ondernemingen zijn verplicht een bestuursverslag op te stellen.

Doelstellingen jaarverslag

Het jaarverslag dient als communicatie tussen de onderneming en de eigenaren van de onderneming, waarbij vanuit de literatuur wordt gesproken over twee doelstellingen:

  • stewardship (rekenschapsfunctie): bestuurders moeten laten zien hoe ze in het afgelopen jaar hebben gepresteerd;
  • decision usefulness: dit betreft de nuttigheid van het jaarverslag in het bepalen van de toekomstige genereerbaarheid van de onderneming; is het nuttig om hierin te investeren?


Meer informatie over de jaarrekening vindt u in de toolbox De jaarrekening: van opstellen tot deponeren in zeven stappen.