Wie moeten een jaarrekening deponeren?

29 juli 2019

Welke organisaties zijn verplicht om een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel?

Organisaties moeten ieder boekjaar een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel op grond van de wet. Het zorgt ervoor dat de financiële informatie beschikbaar is voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. U moet denken aan aandeelhouders, crediteuren, banken, beleggers en werknemers. Maar welke organisaties moeten eigenlijk een jaarrekening deponeren?

 • Bv's
  Op grond van art. 2:210 van het Burgerlijk Wetboek (BW) moet een bv binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens eventuele verlenging met zes maanden op grond van bijzondere omstandigheden, door het bestuur worden opgemaakt. De algemene vergadering stelt vervolgens de jaarrekening vast.

 • Nv's
  Op grond van art. 2:101 BW moet een nv binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens eventuele verlenging met zes maanden op grond van bijzondere omstandigheden, door het bestuur worden opgemaakt. De algemene vergadering stelt vervolgens de jaarrekening vast.

 • Coöperaties
  Op grond van art. 2:58 BW moet een coöperatie binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de coöperatie, behoudens eventuele verlenging met vijf maanden op grond van bijzondere omstandigheden, door het bestuur worden opgemaakt. De algemene vergadering stelt vervolgens de jaarrekening vast.

 • Onderlinge waarborgmaatschappijen
  Op grond van art. 2:58 BW moet een onderlinge waarborgmaatschappij binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de onderlinge waarborgmaatschappij, behoudens eventuele verlenging met vijf maanden op grond van bijzondere omstandigheden, door het bestuur worden opgemaakt. De algemene vergadering stelt vervolgens de jaarrekening vast.

 • Vof’s en cv’s waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn
  Op grond van art. 2:360 BW moet een vof of cv waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaal vennoten zijn, een jaarrekening opmaken.

 • Vereniging en stichting met een onderneming die in twee opeenvolgende boekjaren minimaal € 6 miljoen per jaar omzetten
  Op grond van art. 2:360, 2:49 en 2:300 BW moet een vereniging en een stichting binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de vereniging of stichting, behoudens eventuele verlenging met vijf maanden op grond van bijzondere omstandigheden, door het bestuur worden opgemaakt. De algemene vergadering stelt vervolgens de jaarrekening vast.

 • Buitenlandse rechtspersoon met vestiging in Nederland die in het land van herkomst ook een jaarrekening moet publiceren
  Zij moeten een jaarrekening in dezelfde vorm aanleveren als in het herkomstland.

 • Ondernemingen die onder de Wet Formeel buitenlandse vennootschap vallen
  Zij moeten een jaarrekening deponeren volgens de Nederlandse regels en een jaarrekening volgens de regels van het herkomstland.


Meer informatie over de jaarrekening vindt u in de toolbox De jaarrekening: van opstellen tot deponeren in zeven stappen.