Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag en de jaarrekening geven jaarlijks een overzicht van de gang van zaken in een onderneming. Een jaarverslag bestaat in veel gevallen uit een aantal onderdelen, waaronder een financieel verslag, een sociaal en maatschappelijk verslag, een toekomstverwachting en een verslag met betrekking tot de werknemers die in dienst zijn van de onderneming. Daarnaast kan er in het jaarverslag ook aandacht worden besteed aan behaalde successen en aan de doelstellingen van de onderneming. De jaarrekening is het financiële eindverslag van een onderneming. Een jaarrekening moet daarom helder inzicht geven in de financiële situatie van de onderneming en bestaat uit een balans, een winst-en-verliesrekening en een toelichting op de cijfers.

Uitgelicht

Het jaarrekeningregime bepalen

Elke onderneming moet een jaarverslag en jaarrekening opstellen. Welke eisen hieraan worden gesteld, wordt bepaald door het jaarrekeningregime...

E-learning
Door redactie FA Rendement
Publicatiedatum: 15-08-2016

Voorbeeld inhoudsopgave jaarrekening

Een jaarrekening is het financiële sluitstuk van uw organisatie van het voorafgaande jaar. Er wordt in een jaarrekening weergegeven...

Formulier
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 18-10-2019

Jaarverslaggeving over 2019 en het coronavirus

Het jaarverslag en de jaarrekening geven jaarlijks een overzicht van de gang van zaken in een onderneming. Omdat het coronavirus veel...

Nieuws
Door redactie FA Rendement
Publicatiedatum: 17-04-2020

Wie moeten een jaarrekening deponeren?

Welke organisaties zijn verplicht om een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel?

Vraag en antwoord
Door redactie FA Rendement
Publicatiedatum: 29-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Jaarverslag is (ook) mooi middel om achterban te enthousiasmeren

Werkwijze OR 6 minuten | 30-12-2019

Net als uw bestuurder moet ook uw OR een jaarverslag opstellen. Het jaarverslag biedt uw OR de kans om aan de hele organisatie uw uitdagin...

Een goede jaarafsluiting maken

Jaarverslag en jaarrekening 5 minuten | 23-12-2019

Financieel administrateurs zijn de vastleggers van alle cijfers over een bepaald jaar. Winst is natuurlijk interessant, maar ook verlies moe...

Voorbereid op de toetsing

Jaarverslag en jaarrekening 4 minuten | 06-09-2019

Heeft u een accountantskantoor en valt de toetsingsbrief van de Raad voor Toezicht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NB...

Infographics

Een financieel intermediair inzetten

Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum 22-04-2020

Een ondernemer wil zich richten op zijn onderneming en het liefst de financiële administratie, fiscale aangiftes of het opstellen van de jaarrekening aan een intermediair...

Het ondernemersjaar verantwoord

Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum 17-12-2019

Het jaarverslag is een samenvattende term voor een compleet overzicht van een bestuursverslag, de jaarrekening aangevuld met toelichtingen van managers en meestal een...

Jaarrekeningregimes

Boekhouden Publicatiedatum 12-08-2019

De jaarrekening over een vorig boekjaar moet uiterlijk 31 mei van het lopend jaar worden opgemaakt (binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar). Welke zaken moet u vermelden...

Hoe werkt Standard Business Reporting?

Standard Business Reporting (SBR) Publicatiedatum 12-08-2019

Ondernemingen die vallen onder het jaarrekeningregime van middelgrote ondernemingen moeten de jaarrekening vanaf het boekjaar 2017 verplicht deponeren met Standard Business...

E-learning

Het jaarrekeningregime bepalen
Videocollege
6 minuten
15-08-2016

Vraag en antwoord

Moeten we in de jaarstukken over 2019 rekening houden met de coronacrisis?
Het jaarverslag en de jaarrekening geven jaarlijks een overzicht van de gang van zaken in een onderneming. In dit antwoord wordt uitgegaan van de situatie voor rechtspersonen met verslagjaren die zijn geëindigd op 31 december 2019, de balansdatum. De coronacrisis brak uit in december... Lees het hele antwoord