Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag en de jaarrekening geven jaarlijks een overzicht van de gang van zaken in een onderneming. Een jaarverslag bestaat in veel gevallen uit een aantal onderdelen, waaronder een financieel verslag, een sociaal en maatschappelijk verslag, een toekomstverwachting en een verslag met betrekking tot de werknemers die in dienst zijn van de onderneming. Daarnaast kan er in het jaarverslag ook aandacht worden besteed aan behaalde successen en aan de doelstellingen van de onderneming. De jaarrekening is het financiële eindverslag van een onderneming. Een jaarrekening moet daarom helder inzicht geven in de financiële situatie van de onderneming en bestaat uit een balans, een winst-en-verliesrekening en een toelichting op de cijfers.

Uitgelicht

Het jaarrekeningregime bepalen

Elke onderneming moet een jaarverslag en jaarrekening opstellen. Welke eisen hieraan worden gesteld, wordt bepaald door het jaarrekeningregime...

E-learning
Door redactie FA Rendement
Publicatiedatum: 15-08-2016

Voorbeeld inhoudsopgave jaarrekening

Een jaarrekening is het financiële sluitstuk van uw organisatie van het voorafgaande jaar. Er wordt in een jaarrekening weergegeven...

Formulier
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 18-10-2019

Jaarrekening niet op tijd af door corona

Het is belangrijk dat uw onderneming de jaarrekening tijdig deponeert, want hiervoor gelden strikte termijnen. Maar door de coronapandemie...

Nieuws
Door redactie FA Rendement
Publicatiedatum: 31-12-2020

Jaarrekening tijdig deponeren in coronatijd

Het is belangrijk dat uw onderneming de jaarrekening tijdig deponeert, want hiervoor gelden strikte termijnen. Maar door de coronapandemie...

Verdiepingsartikel
Door redactie FA Rendement
Publicatiedatum: 13-01-2021

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Wanneer moet u een geconsolideerde jaarrekening opstellen?

Jaarverslag en jaarrekening 4 minuten | 21-01-2021

Ondernemingen die samen met elkaar één concern vormen, bijvoorbeeld een moeder­maatschappij met dochter­ondernemingen, krijgen te ma...

Jaarrekening tijdig deponeren in coronatijd

Jaarverslag en jaarrekening 5 minuten | 13-01-2021

Het is belangrijk dat uw onderneming de jaarrekening tijdig deponeert, want hiervoor gelden strikte termijnen. Maar door de coronapandemie k...

Benchmark Kantoorcijfers 2020

Jaarverslag en jaarrekening 4 minuten | 13-01-2021

Accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren investeren in toenemende mate in ICT. Digitalisering speelt een steeds grotere rol i...

Infographics

De accountantsverklaring

Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum 10-09-2020

Minimaal één keer per jaar moet u een balans en winst-en-verliesrekening opstellen. Als u verplicht bent om de jaarrekening te laten controleren door een...

Een financieel intermediair inzetten

Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum 22-04-2020

Een ondernemer wil zich richten op zijn onderneming en het liefst de financiële administratie, fiscale aangiftes of het opstellen van de jaarrekening aan een intermediair...

Het ondernemersjaar verantwoord

Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum 17-12-2019

Het jaarverslag is een samenvattende term voor een compleet overzicht van een bestuursverslag, de jaarrekening aangevuld met toelichtingen van managers en meestal een...

Jaarrekeningregimes

Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum 12-08-2019

De jaarrekening over een vorig boekjaar moet uiterlijk 31 mei van het lopend jaar worden opgemaakt (binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar). Welke zaken moet u vermelden...

E-learning

Het jaarrekeningregime bepalen
Videocollege
6 minuten
15-08-2016

Vraag en antwoord

Hoe verwerken we een softwarelicentie van één jaar in de jaarrekening?
De winst-en-verliesrekening van uw onderneming moet een juist beeld geven van de kosten die bij een bepaald boekjaar horen. Als uw onderneming rekent met een boekperiode van één kalenderjaar, dan mag u alleen de kosten opnemen voor dat jaar. Als het bij de licentie gaat om... Lees het hele antwoord