Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag en de jaarrekening geven jaarlijks een overzicht van de gang van zaken in een onderneming. Een jaarverslag bestaat in veel gevallen uit een aantal onderdelen, waaronder een financieel verslag, een sociaal en maatschappelijk verslag, een toekomstverwachting en een verslag met betrekking tot de werknemers die in dienst zijn van de onderneming. Daarnaast kan er in het jaarverslag ook aandacht worden besteed aan behaalde successen en aan de doelstellingen van de onderneming. De jaarrekening is het financiële eindverslag van een onderneming. Een jaarrekening moet daarom helder inzicht geven in de financiële situatie van de onderneming en bestaat uit een balans, een winst-en-verliesrekening en een toelichting op de cijfers.

Uitgelicht

Voorbeeld inhoudsopgave jaarrekening

Een jaarrekening is het financiële sluitstuk van uw organisatie van het voorafgaande jaar. Er wordt in een jaarrekening weergegeven...

Formulier
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 18-10-2019

Jaarrekening niet op tijd af door corona

Het is belangrijk dat uw onderneming de jaarrekening tijdig deponeert, want hiervoor gelden strikte termijnen. Maar door de coronapandemie...

Nieuws
Door redactie FA Rendement
Publicatiedatum: 31-12-2020

De standaardonderdelen van een jaarrekening

In een jaarrekening vindt u het financiële overzicht van het afgelopen boekjaar. Als onderdeel van het jaarverslag vormt de jaarrekening...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 05-02-2021

Uw jaarcijfers voor banken en financiers

Banken en financiers kijken niet alleen vooruit, maar ook achteruit. Ze willen zich een helder beeld vormen van de financiële gezondheid...

Verdiepingsartikel
Door redactie FA Rendement
Publicatiedatum: 12-02-2021

 

Toolboxen

De jaarrekening: van opstellen tot deponeren in zeven stappen

Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum 12-02-2021

Er zijn verschillende regels, voorschriften en wettelijke verplichtingen rondom de jaarrekening. In deze toolbox vindt u direct toepasbare informatie en praktische tools...

Tools

Verdiepingsartikelen

Uw jaarcijfers voor banken en financiers

Jaarverslag en jaarrekening 5 minuten | 12-02-2021

Banken en financiers kijken niet alleen vooruit, maar ook achteruit. Ze willen zich een helder beeld vormen van de financiële gezondheid van...

Wanneer moet u een geconsolideerde jaarrekening opstellen?

Jaarverslag en jaarrekening 4 minuten | 21-01-2021

Ondernemingen die samen met elkaar één concern vormen, bijvoorbeeld een moeder­maatschappij met dochter­ondernemingen, krijgen te ma...

Jaarrekening tijdig deponeren in coronatijd

Jaarverslag en jaarrekening 5 minuten | 13-01-2021

Het is belangrijk dat uw onderneming de jaarrekening tijdig deponeert, want hiervoor gelden strikte termijnen. Maar door de coronapandemie k...

Infographics

Wanneer moet ik mijn jaarrekening deponeren?

Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum 05-02-2021

Het jaarverslag van uw organisatie moet jaarlijks worden vastgesteld. Deze informatie mag daarin niet ontbreken. Uiterlijk 31 juli of acht dagen na vaststelling moeten...

De accountantsverklaring

Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum 10-09-2020

Minimaal één keer per jaar moet u een balans en winst-en-verliesrekening opstellen. Als u verplicht bent om de jaarrekening te laten controleren door een...

Een financieel intermediair inzetten

Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum 22-04-2020

Een ondernemer wil zich richten op zijn onderneming en het liefst de financiële administratie, fiscale aangiftes of het opstellen van de jaarrekening aan een intermediair...

Het ondernemersjaar verantwoord

Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum 17-12-2019

Het jaarverslag is een samenvattende term voor een compleet overzicht van een bestuursverslag, de jaarrekening aangevuld met toelichtingen van managers en meestal een...

E-learning

Het jaarrekeningregime bepalen
Videocollege
6 minuten
15-08-2016

Vraag en antwoord

Wat is een belastinglatentie?
Er zijn twee soorten jaarrekeningen, de commerciële en de fiscale. Beide hebben verschillende doelen waardoor er ook verschillen in waarde op kunnen staan. De commerciële jaarrekening geeft vooral inzicht in (de ontwikkeling van) het vermogen en het resultaat in een boekjaar. De... Lees het hele antwoord