Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag en de jaarrekening geven jaarlijks een overzicht van de gang van zaken in een onderneming. Een jaarverslag bestaat in veel gevallen uit een aantal onderdelen, waaronder een financieel verslag, een sociaal en maatschappelijk verslag, een toekomstverwachting en een verslag met betrekking tot de werknemers die in dienst zijn van de onderneming. Daarnaast kan er in het jaarverslag ook aandacht worden besteed aan behaalde successen en aan de doelstellingen van de onderneming. De jaarrekening is het financiële eindverslag van een onderneming. Een jaarrekening moet daarom helder inzicht geven in de financiële situatie van de onderneming en bestaat uit een balans, een winst-en-verliesrekening en een toelichting op de cijfers.

Uitgelicht

Het jaarrekeningregime bepalen

Elke onderneming moet een jaarverslag en jaarrekening opstellen. Welke eisen hieraan worden gesteld, wordt bepaald door het jaarrekeningregime...

E-learning
Door redactie FA Rendement
Publicatiedatum: 15-08-2016

Voorbeeld inhoudsopgave jaarrekening

Een jaarrekening is het financiële sluitstuk van uw organisatie van het voorafgaande jaar. Er wordt in een jaarrekening weergegeven...

Formulier
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 18-10-2019

Jaarverslaggeving over 2019 en het coronavirus

Het jaarverslag en de jaarrekening geven jaarlijks een overzicht van de gang van zaken in een onderneming. Omdat het coronavirus veel...

Nieuws
Door redactie FA Rendement
Publicatiedatum: 17-04-2020

Is de paragraaf over continuïteit in het bestuursverslag...

Wat wordt er bedoeld met een paragraaf over continuïteit in het bestuursverslag en is deze tekst nu al verplicht?

Vraag en antwoord
Door redactie FA Rendement
Publicatiedatum: 12-06-2020

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Commissie toekomst accountancysector

Jaarverslag en jaarrekening 5 minuten | 16-06-2020

Het vertrouwen in de accountancysector herstellen. Met dat doel voor ogen stelde minister Hoekstra van Financiën op 1 januari 2019 de Commis...

Jaarverslag is (ook) mooi middel om achterban te enthousiasmeren

Werkwijze OR 6 minuten | 30-12-2019

Net als uw bestuurder moet ook uw OR een jaarverslag opstellen. Het jaarverslag biedt uw OR de kans om aan de hele organisatie uw uitdagin...

Een goede jaarafsluiting maken

Jaarverslag en jaarrekening 5 minuten | 23-12-2019

Financieel administrateurs zijn de vastleggers van alle cijfers over een bepaald jaar. Winst is natuurlijk interessant, maar ook verlies moe...

Infographics

De accountantsverklaring

Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum 10-09-2020

Minimaal één keer per jaar moet u een balans en winst-en-verliesrekening opstellen. Als u verplicht bent om de jaarrekening te laten controleren door een...

Een financieel intermediair inzetten

Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum 22-04-2020

Een ondernemer wil zich richten op zijn onderneming en het liefst de financiële administratie, fiscale aangiftes of het opstellen van de jaarrekening aan een intermediair...

Het ondernemersjaar verantwoord

Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum 17-12-2019

Het jaarverslag is een samenvattende term voor een compleet overzicht van een bestuursverslag, de jaarrekening aangevuld met toelichtingen van managers en meestal een...

Jaarrekeningregimes

Boekhouden Publicatiedatum 12-08-2019

De jaarrekening over een vorig boekjaar moet uiterlijk 31 mei van het lopend jaar worden opgemaakt (binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar). Welke zaken moet u vermelden...

E-learning

Het jaarrekeningregime bepalen
Videocollege
6 minuten
15-08-2016

Vraag en antwoord

Hoe moeten wij de kosten van groot onderhoud verwerken?
Vooral als uw onderneming bedrijfsgebouwen of -terreinen bezit, heeft u periodiek te maken met groot onderhoud. Denk aan schilderwerk, asfalteren van het parkeerterrein, vervanging van de dakbedekking, enzovoorts. De kosten moet u jaarlijks inschatten en u moet jaarlijks een bedrag reserveren... Lees het hele antwoord