Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag en de jaarrekening geven een overzicht van de stand van zaken van een onderneming. Ze moeten jaarlijks gedeponeerd worden.

Een jaarverslag bestaat uit meerdere onderdelen, zoals een financieel verslag, een sociaal en maatschappelijk verslag, een toekomstverwachting en een verslag met betrekking tot de werknemers. De jaarrekening is het financiële eindverslag. Ze geeft inzicht in de financiële situatie van de onderneming en bestaat uit een balans, een winst-en-verliesrekening en een toelichting.

Nieuws

Lopende projecten opnemen in de jaarrekening

09-02-2024

Rond deze tijd maken ondernemingen de balans op van het afgelopen jaar met de jaarrekening. De financiële administratie neemt daarin alle be...

NBA klaagt over 54 leden bij Accountantskamer

30-01-2024

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft eind 2023 over maar liefst 54 accountants klachten ingediend bij de Accountant...

Accountants willen meer aandacht voor het mkb

23-01-2024

Leden van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) willen meer vakinhoudelijke ondersteuning en meer aandacht voor het midden...

Het jaar 2023 netjes afsluiten

12-01-2024

De jaarafsluiting is bij de start van het nieuwe jaar een belangrijk onderdeel van het werk van financials. Het jaar afsluiten is een omvang...