Aanvraag herzieningsverzoek SBI-code kan tot 20 augustus

Ondernemingen staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel KvK). Daarbij wordt een SBI-code gekregen. De SBI-code werd gebruikt als maatstaf voor de coronasteunmaatregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Sommige ondernemingen stonden met een verkeerde SBI code geregistreerd en kwamen daardoor niet in aanmerking voor TVL.

2 juli 2021 | Door redactie

SBI is een indeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die staat voor Standaard Bedrijfsindeling. Overheidsinstanties gebruiken de SBI-code onder andere voor wetten en regels die gelden voor specifieke branches. Denk bijvoorbeeld aan het verlenen van subsidies. Elke onderneming krijgt één SBI-code voor de hoofdactiviteit en enkele andere SBI-codes voor eventuele nevenactiviteiten. Wie in het vierde kwartaal van 2020 met een verkeerde hoofdactiviteit geregistreerd stond, kon fluiten naar de TVL-coronasteunmaatregel. Het herzien van de SBI-code voor die periode is vanaf nu mogelijk tot 20 augustus 2021, 17.00 uur.

Herzieningsverzoek SBI-code van belang voor de TVL

Ondernemingen die voor het vierde kwartaal van 2020 TVL willen aanvragen kunnen een herzieningsverzoek SBI-code bij Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl) indienen. Met een herzieningsverzoek wordt de hoofdactiviteit opnieuw getoetst. U moet hiervoor kunnen aantonen dat de eerst geregistreerde SBI-code in het KvK Handelsregister op 15 maart 2020 niet de hoofdactiviteit van uw onderneming was. De hoofdactiviteit moet wel sinds 15 maart 2020 in de bedrijfsomschrijving in het KvK Handelsregister staan. Ook moet u doorgeven waarom een andere SBI-code beter bij de bedrijfsactiviteiten past. Daarnaast moet u hiervoor bewijs aanleveren, bijvoorbeeld met de jaarrekening (tools), het grootboek of de BTW-aangifte over 2019. Een herzieningsverzoek is niet mogelijk als u al bezwaar hebt gemaakt tegen de beslissing TVL voor het vierder kwartaal van 2020.

Bijlagen bij dit bericht