Digitaliseringsmogelijkheden nog onvoldoende benut

Ondernemers profiteren nog niet van alle digitaliseringsmogelijkheden. Dit komt vaak door een gebrek aan tijd en kennis, en het geven van voorrang aan andere zaken. Daarnaast zijn de voordelen van digitalisering niet altijd even duidelijk. Dit zijn conclusies uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel.

26 maart 2019 | Door redactie

Uit het onderzoek blijkt verder dat mkb’ers die de kansen van digitalisering meer benutten vaker zeggen een omzetgroei te hebben. Op het gebied van het opslaan van klant- en websitegegevens (43%), het gebruik van data bij het nemen van beslissingen (33%) en het gebruik van externe databronnen (25%) is nog veel te winnen.  

Deel van ondernemers staat stil 

De meeste ondernemingen hebben de afgelopen twee jaar een vernieuwing gerealiseerd, vooral op het gebied van de interne processen, zoals hardware, software en (kantoor)automatisering. Een deel van de ondernemingen staat echter stil: 7% heeft in de afgelopen drie jaar helemaal geen vernieuwing gerealiseerd. Daarnaast geeft ongeveer een derde van de ondernemers aan alleen in zeer kleine mate veranderingen door te voeren. Lang niet alle bedrijven zien het nut ervan in.

Aanzet tot verandering

De belangrijkste aanzet tot verandering of vernieuwing komt vanuit de klant. Ook medewerkers, ondernemers uit dezelfde branche en concurrenten zorgen voor verandering en vernieuwing. De rol van overheden en onderwijs- of kennisinstellingen is daarbij echter zeer beperkt.  

Geen gebruik, wel interesse

Hoewel ondernemers nog maar beperkt gebruik maken van de mogelijkheden die digitalisering biedt hebben de meeste deelnemers aan het onderzoek een eigen website. Ook nemen zij maatregelen tegen cybersecurity (tool).
Digitale mogelijkheden die men niet gebruikt, maar waar wel interesse in is, zijn deelname aan online forums over het vakgebied, nieuwe technieken voor online communicatie met de klant, het versturen van digitale nieuwsbrieven en e-mails, het online vinden van nieuwe klanten en de vindbaarheid (tool) van het bedrijf verbeteren in zoekmachines.