Inzicht in de financiën van de klant met Open Companies app

12 januari 2018 | Door redactie

Organisaties kunnen met de Open Companies app, die gegevens van de Kamer van Koophandel (KvK) bevat, checken wat de financiële status is van een potentiële klant. Dit is waardevolle informatie om de kredietwaardigheid in kaart te brengen.

Met de Open Companies app kunnen organisaties factuur- en contactgegevens opvragen van potentiële klanten. Met deze informatie kunnen organisaties beoordelen of een potentiële klant betrouwbaar is en hoe zijn financiële situatie is. Deze gegevens kunnen opgevraagd worden door de handelsnaam (tool) in te voeren of het KvK-nummer uit het Handelsregister. Via deze data komen organisaties automatisch op een overzichtspagina met gegevens. De app toont ook het oprichtingsjaar van organisaties en de bijbehorende rechtsvorm (tool). Het relevantste onderdeel van de app is de kredietwaardigheidsscore, maar voor dit onderdeel moeten organisaties betalen.

Een register van de KvK

In het gedeelte van de app waar organisaties voor moeten betalen, is na te gaan of het verstandig is om met een bepaalde organisatie in zee te gaan. Dit doen organisaties door aan de hand van de getoonde score te bepalen wat de meest gunstigste debiteurentermijn (tool) van de klant is. De app toont dan automatisch tot welk bedrag organisaties met beperkte risico’s zaken kunnen doen. Op basis van data-analyse (tools) wordt een score toegekend aan een organisatie. Data-analyse vindt plaats op basis van faillissementsuitspraken en het register van de KvK.