Kleine lettertjes: geschrapt uit het Handelsregister

21 juni 2017 | Door redactie

De Kamer van Koophandel (KvK) ontbindt ieder boekjaar ongeveer 4.000 organisaties. Deze ontbinding kan alleen plaatsvinden als een organisatie geen activiteiten meer ontplooit én er sprake is van één van de drie ontbindingsgronden uit de wet. Een nieuw wetsvoorstel breidt de bestaande ontbindingsgronden uit.

De huidige drie ontbindingsgronden waar de KvK zich voor het ontbinden van organisaties met rechtspersoonlijkheid op kan beroepen zijn:

  • Er is minimaal één jaar geen bestuurder ingeschreven in het Handelsregister (tool) van de KvK.
  • De organisatie heeft minstens één jaar geen jaarverslag of jaarrekening openbaar gemaakt.
  • Er is minstens één jaar geen gehoor gegeven aan een aanmaning voor de aangifte vennootschapsbelasting (tools).     

Administratieve fout kan leiden tot uitschrijving

Een nieuw wetsvoorstel, dat in behandeling is bij de Tweede Kamer, voegt één grond aan toe aan het bovenstaande lijstje: onbereikbaarheid op het adres dat in het Handelsregister is ingeschreven. Volgens de kleine lettertjes in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel is deze nieuwe grond meteen aan bod als de KvK na uitvoerig onderzoek constateert dat de betreffende organisatie niet reageert op correspondentie die naar het laatst ingeschreven adres wordt verstuurd.