Nederlandse ondernemers positief ondanks corona

Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK) blijkt dat 4 van de 10 ondernemers de huidige ondernemingssituatie een 8 of hoger geeft. Gemiddeld geven zij hun bedrijfssituatie een 6,8. Ondanks de coronapandemie is menig ondernemer dus nog steeds vrij positief.

21 september 2020 | Door redactie

Het onderzoek van de KvK is eind juli en begin augustus uitgevoerd onder 1.695 ondernemers. Ondanks de coronacrisis staat bijna de helft van de ondernemers er goed voor, blijkt uit het onderzoek. Ongeveer een kwart heeft het moeilijker en geeft aan bezig te zijn met overleven, krimpen of zelfs failliet gaan.

Grote verschillen tussen sectoren

Er zijn grote verschillen waar te nemen tussen verschillende sectoren. De sectoren bouw en detailhandel staan er gemiddeld beter voor dan andere, zoals de sector sport, cultuur en recreatie. Ondernemers in die sector beoordelen hun situatie gemiddeld met een 5,9. In de sector cultuur, sport en recreatie en de horeca kreeg meer dan driekwart van de ondernemers te maken met een omzetdaling als gevolg van de coronamaatregelen.

Aanpassingen door corona

Veel ondernemers voerden de afgelopen periode aanpassingen door. Zo maakte 21% gebruik van financiële regelingen (tool) en realiseerde 18% kostenbesparingen. Van de ondervraagde ondernemers zag 17% zich genoodzaakt een beroep te doen op reserves. Daarnaast verbeterde 15% van de ondernemingen de online zichtbaarheid en voerde ook 15% aanpassingen door in de aangeboden producten of diensten. Bijna een kwart is door de coronacrisis meer gaan thuiswerken (24%) of is meer digitale mogelijkheden gaan gebruiken (22%).

Plannen voor de komende zes maanden

De plannen van ondernemers voor de komende zes maanden bestaan vooral uit het verbeteren van de online zichtbaarheid, het inzetten van marketingacties voor het werven van klanten en het doorvoeren van product- of dienstaanpassingen, aldus het onderzoek 'Ondernemen in tijden van corona' (pdf).

Bijlagen bij dit bericht