Recordaantal ondernemingen in Nederland

Op 1 januari 2020 telde Nederland 2.000.404 ondernemingen. Een recordaantal. Het aantal ondernemingen nam in 2019 met bijna 100.000 toe. Dit staat in het recent gepubliceerde ‘Data over de bedrijvendynamiek, jaaroverzicht 2019’ van de Kamer van Koophandel.

14 januari 2020 | Door redactie

De groei van 5% ten opzichte van 2018 komt vooral door een toename van zzp’ers. Het aantal fulltime zzp’ers nam met 6% toe tot 1.045.283 en het aantal parttime zzp’ers –  zzp’ers die voor minder dan 15 uur per week ondernemen – nam met 11% toe tot 185.647. Het aantal mkb’ers groeide in 2019 met 1.313 tot 443.842 ondernemingen.

Gemiddelde leeftijd starters gedaald 

Snel groeiende sectoren in 2019 waren de Bouw (+8%), Gezondheid (+7%) en de sectoren Detailhandel, Horeca en Logistiek (alle +6%). De gemiddelde leeftijd van ondernemers in Nederland was in 2019, net als in 2018, 46 jaar. De gemiddelde leeftijd van starters daalde overigens wel: van 36 jaar in 2018 naar 35 jaar in 2019. 

Niet in Nederland geboren 

Het percentage ondernemers dat niet in Nederland is geboren nam in 2019 met een procentpunt toe tot 16%. Bijna een kwart (24%) van de starters in 2019 is niet in Nederland geboren. Het aandeel is het hoogst in de sectoren Horeca (30%), Logistiek (27%) en Bouw (22%).  

Meer faillissementen in 2019 

Het aantal faillissementen nam in 2019 toe ten opzichte van 2018: van 3.067 naar 3.084. Met name in de sectoren Bouw (+9%, 40 ondernemingen meer) en de Zakelijke dienstverlening (+8%, 47 ondernemingen meer) nam het aantal faillissementen het afgelopen jaar toe. Daartegenover staan forse dalingen in 2019 ten opzichte van 2018 in de sectoren Financiële instellingen (-41%, 17 ondernemingen minder), Cultuur, Recreatie en Sport (-26%, 16 bedrijven minder) en de Land- en tuinbouw (-25%, 10 bedrijven minder).