VERDIEPINGSARTIKEL

SBI code voor elke onderneming

Als ondernemer heeft u zich moeten inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. U heeft destijds een SBI-code gekregen. SBI is een indeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die staat voor Standaard Bedrijfsindeling. Uw onderneming krijgt één SBI-code voor de hoofdactiviteit en enkele andere SBI-codes voor eventuele nevenactiviteiten.


19 maart 2021 5 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


De Kamer van Koophandel kent elke onderneming een SBI-code toe op basis van de omschrijving van de activiteiten van de desbetreffende onderneming. Omschrijf uw activiteiten daarom zo duidelijk mogelijk als u uw onderneming gaat inschrijven.

Waar moet u op letten? Enkele tips van de Kamer van Koophandel:

 • Beschrijf de activiteiten van uw onderneming op een zakelijke manier.
 • Beschrijf alleen de activiteiten die u nu gaat doen.
 • Maak uw beschrijving zo concreet mogelijk.
 • Maak van uw beschrijving geen reclametekst.
 • Gebruik geen vaktermen.
 • Beschrijf uw activiteiten in het Nederlands.

Subsidies

Overheidsinstanties gebruiken de SBI-code onder andere voor wetten en regels die gelden voor specifieke branches. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van bepaalde vergunningen of het verlenen van subsidies.

SBI-codes worden ook gebruikt door onder andere brancheorganisaties, pensioenfondsen, banken en verzekeringsmaatschappijen voor hun dienstverlening. Het CBS maakt bedrijfsstatistieken op basis van de SBI-code. In het Handelsregister kan op bedrijfsactiviteit worden gezocht naar ondernemingen.

Als uw activiteiten wijzigen moet u dit doorgeven aan de KvK

Veranderingen

Wijzigen uw activiteiten op een gegeven moment, omdat uw kantoor een andere koers gaat varen? Dan moet u dit altijd doorgeven aan de Kamer van Koophandel. Dit doet u via het online wijzigingformulier, dat te vinden is op Kvk.nl.

Het CBS voert ook wel eens veranderingen door in de Standaard Bedrijfsindeling. De Kamer van Koophandel zorgt ervoor dat uw SBI-code altijd overeenkomt met de SBI-codes die het CBS hanteert. Indien nodig past de Kamer van Koophandel uw SBI-code aan.

Uittreksel

De SBI-codes staan op het uittreksel van uw inschrijving. De bovenste code onder ondernemingsgegevens/activiteiten is de SBI-code van uw hoofdactiviteit. De codes eronder zijn de SBI-codes van uw nevenactiviteiten. Heeft u geen uittreksel of heeft u na inschrijving nog iets gewijzigd, dan moet u een actueel uittreksel opvragen. Een uittreksel aanvragen kan op verschillende manieren.

Als u een eenmanszaak hebt, dan kunt u dat gratis via Mijn eenmanszaak (Kvk.nl/mijnondernemingen/). Gebruikt u de KvK App Handelsregister, dan krijgt u 30 gratis inzagen per jaar en kunt u dus uw uittreksel inzien. U kunt ook telefonisch uw uittreksel laten voorlezen, inclusief de SBI-codes. Dit gaat via 0900 123 45 67 en kost € 0,70 per minuut. En andere optie is om een uittreksel te bestellen via de website van de Kamer van Koophandel. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Alleen ondernemingen met bepaalde SBI-codes kwamen in aanmerking voor de TOGS en de TVL

Corona

Sinds de start van de coronapandemie is de SBI-code een ‘hot item’. Alleen ondernemingen met bepaalde SBI-codes kwamen oorspronkelijk in aanmerking voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) van € 4.000 en de opvolger, de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Om ondernemingen snel te hulp te kunnen schieten, besloot de overheid om gebruik te maken van de SBI-codes van de Kamers van Koophandel. Sommige ondernemingen werden hard getroffen door de coronacrisis, maar konden helaas geen steun krijgen omdat zij geen SBI-code hadden waardoor zij in aanmerking kwamen voor financiële ondersteuning.

Voorwaarden TVL voor eerste twee kwartalen van 2021

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is opengesteld voor alle branches met uitzondering van financiële en kredietinstellingen, publiek gefinancierde scholen, holdings, huishoudens en (internationale) overheidsinstellingen.

Eisen
Als onderdeel van de uitbreiding van het coronasteunpakket heeft het kabinet de eisen voor de TVL flink versoepeld. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2020 zijn er tot april 2021 deze verschillen:

 • Het aantal werknemers maakt niet meer uit. Ook ondernemingen met meer dan 250 werknemers kunnen TVL aanvragen.
 • De onderneming moet 30% omzetverlies hebben in het eerste of tweede kwartaal van 2021 in vergelijking met diezelfde kwartalen in 2019 (dit omdat vergelijken met 2020 ingewikkeld is).
 • Ondernemingen die meer dan 30% omzetverlies hebben, krijgen 85% van hun vaste lasten vergoed. De oplopende schaal (50% vergoeding bij 30% omzetverlies, 70% bij 100% omzetverlies) die gold voor het vierde kwartaal is dus vervallen.
 • De onderneming moet in het kwartaal minstens € 1.500 aan vaste lasten hebben. Eerder lag de drempel op minstens € 3.000 aan vaste lasten.
 • Het maximumbedrag is opgeschroefd van € 90.000 naar € 550.000. Voor ondernemingen met meer dan 250 werknemers is dit zelfs € 600.000. Tot deze verhoging van het plafond is eind februari 2021 besloten, eerder waren deze bedragen al opgehoogd naar respectievelijk € 330.000 en € 400.000.
 • Het minimale subsidiebedrag is opgehoogd van € 750 naar € 1.500.

Ondernemers die tot en met september 2020 TVL hebben aangevraagd, moeten vóór 1 april 2021 de gerealiseerde omzet doorgeven voor de definitieve vaststelling van de subsidie.

RVO

Ondernemingen die vonden dat zij onder een verkeerde SBI-code stonden vermeld, konden dit melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zo’n 24.000 ondernemers probeerden dat ten tijde van de TOGS-regeling, is te lezen op de website van MKB-Nederland. Van hen kwamen er 14.000 alsnog in aanmerking voor steun.

Liever kijken naar het daadwerkelijke omzetverlies van een onderneming als gevolg van de coronamaatregelen

Boot

De rijksoverheid heeft ook een paar keer nieuwe SBI-codes toegevoegd. Helaas vielen sommige ondernemingen nog steeds buiten de boot. MKB Nederland gaf aan dat het beter zijn om bij het verstrekken van financiële hulp te kijken naar het daadwerkelijke omzetverlies van een onderneming als gevolg van de coronamaatregelen. De rijksoverheid vond dat te bewerkelijk, al wordt daar bij de toekenning van de TVL wel naar gekeken.

Lijst

De organisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zetten zich vorig jaar in om toch nieuwe SBI-codes toegevoegd te krijgen aan de lijst van de overheid. Ook pleitten de ondernemingsorganisaties bij het kabinet voor een ‘generiek luik’ voor steun aan ondernemingen als zij te kampen hadden met een omzetverlies van minimaal 30%.

In een brief aan de Tweede Kamer van eind juni 2020 meldden zij dat er nog steeds ondernemingen waren die dicht waren of nauwelijks omzet maakten omdat zij de ‘verkeerde’ SBI-code hadden. Enkele voorbeelden: specifieke transportbedrijven, toeleveranciers aan de evenementensector, ballonvaarders en binnenvaartschippers.

Met de Adviestool van RVO kunt u zien of u in aanmerking komt voor de TVL Q1 2021

Adviestool

Met de Adviestool van RVO is te controleren of u TVL kunt aanvragen. U kunt ook zien of u in aanmerking komt voor de TVL Q1 2021. En zo ja, voor welk bedrag. Ondernemingen die eerder TVL ontvingen, kunnen aan de hand van de Adviestool hun definitieve subsidiebedrag berekenen op basis van de werkelijke omzetcijfers.

Kamerbrief

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat kondigde op 10 maart 2021 in een Kamerbrief aan dat het voor ondernemers met terugwerkende kracht mogelijk wordt om vanaf het eerste kwartaal van dit jaar in aanmerking te komen voor de TVL op basis van hun werkelijke hoofdactiviteit in plaats van de SBI-code uit het Handelsregister. Als de ondernemer dit overtuigend kan aantonen, zal RVO bij de subsidieverlening uitgaan van de hoofdactiviteit die hoort bij de activiteiten die de onderneming verricht.