Waarom moeten ondernemingen ingeschreven zijn in het Handelsregister?

25 januari 2021

Waarom moeten ondernemingen ingeschreven zijn in het Handelsregister en welke informatie is daar dan te vinden?

Ondernemingen en rechtspersonen in Nederland moeten zich inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, (KvK). Dat moet in de ‘woonplaats’ van uw onderneming, dat is in het algemeen de statutaire vestigingsplaats. De inschrijving vindt plaats door middel van speciale formulieren, die te downloaden zijn op www.kvk.nl. Eventuele latere wijzigingen in uw onderneming moet u ook doorgeven aan de KvK. Zorg ervoor dat u dit tijdig regelt.

Rechtszekerheid bevorderen

De wetgever verplicht de inschrijving om de rechtszekerheid te bevorderen. Door de inschrijving kunt u namelijk snel zien met wie u te maken heeft, wie bevoegd is, wie aansprakelijk is en of er misschien sprake is van een faillissement.

Welke informatie

U vindt in het Handelsregister wat een onderneming precies doet. Daarnaast vindt u informatie over:

  • de omvang van de onderneming;
  • het adres van de onderneming;
  • het telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres of correspondentieadres;
  • de privéadressen van de eigenaar, vennoot, bestuurder, commissaris of gevolmachtigde van de onderneming;
  • de gegevens van nevenvestigingen;
  • de curator bij een faillissement;
  • eventuele andere ondernemingen op hetzelfde adres.