De voor- en nadelen van open online onderwijs

Er wordt al voorzichtig mee geëxperimenteerd: open online onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van massive open online courses (MOOC’s). Toch moeten er nog veel vragen over worden beantwoord als het gaat om studierendement, juridische aspecten en technische randvoorwaarden. Wat zijn de voor- en nadelen van online onderwijs?

17 september 2015 | Door redactie

Een groot voordeel van MOOC’s en andere vormen van (open) online onderwijs is dat onderwijs toegankelijk wordt voor een grote groep mensen. Iedereen kan zich inschrijven voor een cursus en kan de cursus gewoon vanuit huis volgen. Maar de cursussen zijn ook gevoelig voor fraude. Het is ook nog niet bekend of deze vorm van onderwijs werkelijk een hoger studierendement oplevert. 

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs

Toch ziet het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) veel potentieel in digitaal onderwijs en het vrijelijk beschikbaar stellen van lesmateriaal. Daarom is enige tijd geleden de stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs in het leven geroepen. Van 2015 tot en met 2018 wordt jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten die bijdragen aan de kwaliteit en toegankelijkheid van open online onderwijs. Onlangs heeft minister Bussemaker van OCW bovendien laten weten dat zij het budget voor de regeling vanaf 2018 wil verdubbelen. 

Wat is een MOOC?

Nieuwsgierig geworden naar deze nieuwe vormen van onderwijs op afstand? Lees wat een MOOC is, hoe een MOOC werkt en welke aanbieders van MOOC’s er zoal zijn