Kengetallen

Vroeger werden kengetallen meestal gebruikt voor financiële informatie, maar steeds meer gegevens zijn niet-financieel, bijvoorbeeld data over marketing en innovatie. Een kengetal kan de vorm hebben van een verhoudingsgetal (x is y% van z), een ontwikkeling in de tijd (omzet periode c is b% meer dan 1 jaar geleden) of het is een absoluut getal (de omzet is € a). Verhoudingsgetallen geven meestal een verhouding tussen gemaakte kosten en het resultaat daarvan weer (bijvoorbeeld: omzet / marketingkosten). Hoe belangrijker de activiteit, hoe groter de kans dat deze in de kengetallen terugkomt. Zulke belangrijke activiteiten zijn meestal de marketing (omdat omzet vaak het grootste knelpunt is), het bedrijfsproces (omdat dat de kern van het bedrijf is) en de innovatie (omdat hiermee de toekomst veilig gesteld wordt). Het is de kunst om die kengetallen voor uw onderneming te kiezen die het meeste overzicht geven.

Uitgelicht

Het financiële plaatje van uw organisatie in kaart...

Het is erg belangrijk dat u als financieel professional weet hoe uw of een andere organisatie er financieel voor staat. U wilt natuurlijk...

Nieuws
Door redactie FA Rendement
Publicatiedatum: 05-02-2019

Liquiditeit (kasliquiditeit) berekenen

Liquiditeitskengetallen geven u inzicht in de liquide positie van een organisatie. Er zijn verschillende kengetallen voor het ‘meten’...

Rekentool
Microsoft Excelsheet
Publicatiedatum: 06-08-2019

Bereken de rentabiliteit met het Dupont-schema

Het Dupont-schema is een kengetallenboom, die geheel gebaseerd is op financiële gegevens uit de balans en de verlies- en winstrekening....

Rekentool
Microsoft Excelsheet
Publicatiedatum: 06-08-2019

 

Tools

Infographics

Rentabiliteitsratio's

Begroten Publicatiedatum 12-08-2019

De onderstaande ratio's kan een financial gebruiken om te kijken hoe een onderneming ervoor staat. De REV, RTV en RVV geven inzicht in de rentabiliteit. Dit is een indicatie...

Vraag en antwoord

Wat is het rendement van content?
Als u inzicht heeft in wat uw content opbrengt, kunt u waardevolle onderdelen uitbreiden en verwijderen wat niet rendabel is. Dit berekent u met het kengetal Return On Investment (ROI). De formule voor het berekenen van de ROI van contentmarketing is niet anders dan de reguliere rekensom... Lees het hele antwoord