Financiële kengetallen

Iedere organisatie heeft met kengetallen te maken. Met deze cursus leert u wat kengetallen zijn, welke functie ze hebben, wie er belang bij hebben om inzicht te krijgen in deze getallen en hoe u ze op een rij zet. Volg het videocollege, bekijk de theorie en maak de eindtoets en u wordt beloond met een mooi certificaat.

Beroepscompetenties

Analyseren, Plannen en organiseren, Ondernemend en commercieel handelen, Bedrijfsmatig handelen

Resultaat

Als u slaagt voor de eindtoets, ontvangt u per e-mail een gewaarmerkt certificaat

U heeft nog geen toets gemaakt