Ketenaansprakelijkheid

Ketenaansprakelijkheid komt om de hoek kijken als een onderaannemer werkzaamheden gaat verrichten voor een aannemer. Als een aannemer van de diensten van een onderaannemer gebruik maakt, kan hij namelijk hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld als de onderaanemer de loonbelasting/premie volksverzekeringen in verband met deze opdracht niet afdraagt. Als uw organisatie zelf ook gebruik maakt van een onderaannemer, kan de fiscus zowel uw organisatie als de hoofdaannemer hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de door uw onderaannemer niet afgedragen loonheffingen. Werkgevers kunnen ketenaansprakelijkheid (gedeeltelijk) voorkomen door een deel van het factuurbedrag op een geblokkeerde rekening van de onderaannemer bij een bank. Het bedrag op die g-rekening kan de onderaannemer alleen gebruiken voor het voldoen van belastingen.

Uitgelicht

Aansprakelijk voor loon van andere werkgevers

Sinds 1 juli 2015 is de ketenaansprakelijkheid uitgebreid, waardoor een werkgever aansprakelijk kan worden gesteld voor onderbetaling...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 11-12-2015

Voorkom ketenaansprakelijkheid in vijf stappen

De Wet aanpak schijnconstructies heeft per 1 juli 2015 de regels voor de ketenaansprakelijkheid gewijzigd. Een werkgever kan proberen...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 18-12-2015

De ene ketenaansprakelijkheid is de andere niet

Er zijn belangrijke verschillen tussen de ketenaansprakelijkheid loon en de ketenaansprakelijkheid loonheffingen. Opdrachtgevers moeten...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 09-06-2016

Checklist voor werken met uitzendbureaus en uitzendkrachten

Werkgevers die uitzendkrachten inhuren zijn medeverantwoordelijk voor een wettige werkwijze van het uitzendbureau. Om werkgevers hierbij...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 14-07-2017

 

Vraag en antwoord

Kan ik bij de inlening van personeel aansprakelijk worden gesteld voor betaling van de BTW?
Leent u personeel in van een uitlener, en draagt deze de BTW niet af aan de Belastingdienst? Dan kunt u hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Deze inlenersaansprakelijkheid voorkomt misbruik bij de afdracht van BTW door inleners en uitleners van personeel. Als u als onderaannemer personeel... Lees het hele antwoord