WWZ deel 3: Ketenbepaling

In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de ketenbepaling. De WWZ zorgt ervoor dat werknemers eerder een vast contract krijgen. U krijgt te zien hoe de situatie was voordat de WWZ inging en hoe de situatie nu is.

Beroepscompetenties

Op de hoogte van alle wijzigingen rond de ketenbepaling bij ingaan van de Wet werk en zekerheid (WWZ).

Resultaat

Als u slaagt voor de eindtoets, ontvangt u per e-mail een persoonlijk certificaat.

U heeft nog geen toets gemaakt