Ketenbepaling geldt niet voor alle functies

29 juli 2015 | Door redactie

De nieuwe ketenbepaling van de Wet werk en zekerheid (WWZ) geldt niet voor elke functie. In sommige branches is het namelijk ongewenst dat er een vast contract ontstaat, zoals bij betaalde voetballers. Maar ook in de cultuursector kan er een uitzondering gelden.

Sinds 1 juli 2015 geldt er een nieuwe ketenbepaling. Daardoor moet u een werknemer na twee jaar dienstverband of na drie tijdelijke contracten (wat eerst komt) een vast contract aanbieden als u de werknemer in dienst wilt houden. Cao-partijen hebben in overleg met minister Asscher van Sociale Zaken afspraken gemaakt over het uitsluiten van bepaalde functies voor deze nieuwe ketenbepaling. Daarbij heeft de minister onderzocht of het noodzakelijk is dat het werk alleen door tijdelijke krachten wordt uitgevoerd. 

Overzicht van uitgezonderde functies

De minister heeft een overzicht gepresenteerd met de volgende uitzonderingen:

  • een danser of acteur in de podiumkunstensectoren dans of theater, die meewerkt aan uitvoeringen van culturele of artistieke aard of uitvoeringen die daarmee gelijkenis vertonen en de direct daarmee samenhangende werkzaamheden;
  • een invaller die in dienst is bij de door de Nederlandse orkesten opgerichte Stichtingen Remplaçanten of het Muziekcentrum van de Omroep;
  • een voetbalspeler die als contractspeler geregistreerd staat bij de sectie betaald voetbal van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond in de herencompetitie;
  • een trainer-coach, assistent-trainer-coach, technisch directeur, technisch manager, hoofd scouting, coördinator scouting, hoofd jeugdopleidingen en specialistentrainer, werkzaam in het heren betaald voetbal;
  • een bondstrainer of technisch directeur, werkzaam bij een nationale sportbond;
  • een presentator in dienst bij RTL Nederland B.V., die presentatiewerkzaamheden verzorgt voor de media of een duidelijke bijdrage levert en die meer dan € 100.000 verdient, gebaseerd op een dienstverband van 40 uur per week.

Voor deze uitzonderingen mag een vergoeding bij ontslag ook hoger uitvallen dan een standaard transitievergoeding.