Kortere ketenbepaling kan door cao later ingaan

20 maart 2015 | Door redactie

Mogelijk krijgt uw organisatie later dan de officiële ingangsdatum met de kortere ketenbepaling te maken. Vanaf 1 juli 2015 wordt de ketenbepaling verkort van drie naar twee jaar, maar het kan zijn dat deze maatregel later voor u gaat gelden vanwege afspraken over de ketenbepaling in uw cao.

Op dit moment kunt u een werknemer drie tijdelijke contracten geven of tijdelijke contracten binnen een periode van drie jaar (wat eerder komt) voordat er recht op een vast contract ontstaat. Per 1 juli 2015 mag u nog steeds drie tijdelijke contracten geven, maar slechts binnen een periode van twee jaar. Hierbij geldt er overgangsrecht dat onderscheid maakt tussen organisaties waarvoor een geldende cao van toepassing is en organisaties die niet onder een geldende cao vallen.

Zonder cao gelden nieuwe regels

Is er op 30 juni 2015 geen geldende cao van toepassing op uw organisatie, dan geldt de nieuwe ketenbepaling voor de tijdelijke contracten die u op of na 1 juli 2015 sluit. U kunt dan na twee jaar dienstverband niet opnieuw een tijdelijk contract aanbieden. Op lopende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd blijft het huidige recht nog van toepassing. Geldt er op 30 juni 2015 wel een cao, waarin de huidige ketenbepaling van toepassing is verklaard of waarin juist een afwijking van de huidige ketenbepaling staat, dan kan de nieuwe ketenbepaling later ingaan. U mag de geldende cao in dat geval blijven toepassen totdat de cao afloopt, maar uiterlijk tot 1 juli 2016. Tegen die tijd moeten alle cao’s zijn aangepast aan de nieuwe situatie.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande maatregel, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!