Houd rekening met nieuwe regels ketenbepaling

Checklist

PDF 188.53 kb

10-09-2019

Download deze tool
Deze tool geeft u inzicht in de regels voor de ketenbepaling in 2019 en de veranderingen per 2020. Waar de Wet werk en zekerheid (WWZ) de ketenbepaling nog strenger maakte, heeft het huidige kabinet dit per 1 januari 2020 weer deels teruggedraaid. In de praktijk blijkt namelijk dat de strengere ketenbepaling er vaak toe leidde dat werkgevers tijdelijke werknemers juist eerder op straat zetten.