Geldt er een overgangsrecht voor de ketenbepaling die per 2020 is verlengd?

2 oktober 2019

Tot 31 december 2019 mocht een werkgever maximaal 3 tijdelijke arbeidscontracten afsluiten in een maximale periode van 24 maanden, voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstond. Vanaf 1 januari 2020 mag een werkgever 3 tijdelijke arbeidscontracten aanbieden in een maximale periode van 36 maanden. Welke regel geldt voor arbeidsovereenkomsten die al voor 2020 afgesloten zijn, maar na 2020 doorlopen?

De nieuwe ketenregeling uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gaat op 1 januari 2020 in zonder overgangsrecht. De maatregelen hebben dus onmiddellijke werking. Dit betekent dat op

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.