Geldt er een overgangsrecht voor de ketenbepaling die per 2020 is verlengd?

2 oktober 2019

Tot 31 december 2019 mocht een werkgever maximaal 3 tijdelijke arbeidscontracten afsluiten in een maximale periode van 24 maanden, voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstond. Vanaf 1 januari 2020 mag een werkgever 3 tijdelijke arbeidscontracten aanbieden in een maximale periode van 36 maanden. Welke regel geldt voor arbeidsovereenkomsten die al voor 2020 afgesloten zijn, maar na 2020 doorlopen?

De nieuwe ketenregeling uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gaat op 1 januari 2020 in zonder overgangsrecht. De maatregelen hebben dus onmiddellijke werking. Dit betekent dat op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 de verlengde periode van 3 jaar van toepassing is, ook als die arbeidsovereenkomst vóór 1 januari 2020 is aangegaan. Als onder het oude recht bij cao in het voordeel van de werknemer van de ketenbepaling is afgeweken, blijft die afwijking van toepassing.

Keten van 36 maanden

Als een jaarcontract op 1 november 2019 eindigt en wordt opgevolgd door een contract van 3 maanden dat (dus) op 1 februari 2020 afloopt, kan de werkgever daarna nog een 3e contract voor de duur van 21 maanden afsluiten zonder dat een vaste overeenkomst ontstaat. Op het moment van verlengen, mag de keten namelijk 36 maanden duren. Loopt het 2e  jaarcontract op 31 december 2019 af, dan kan de werkgever op 1 januari 2020 een 3e jaarcontract sluiten. Meer informatie over de bijzonderheden van de WAB vindt u in de toolbox De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans.